MỤC LỤC VĂN BẢN
*

QUỐC HỘI ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ********

Số: 34/2002/QH10

Hà Nội, ngày 02 tháng bốn năm 2002

LUẬT

CỦAQUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam SỐ 34/2002/QH10 NGÀY 02 THÁNG4 NĂM 2002 VỀ TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Căn cứ vào Hiến pháp nướcCộng hoà làng mạc hội công ty nghĩa nước ta năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung cập nhật theo Nghịquyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ10; Luật này vẻ ngoài về tổ chức triển khai và hoạt động vui chơi của Viện kiểm sát nhân dân.

Bạn đang xem: Luật tổ chức viện kiểm sát 2002

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Viện kiểm ngay cạnh nhân dân thực hànhquyền công tố cùng kiểm gần cạnh các hoạt động tư pháp theo hình thức của Hiến pháp vàpháp luật.

Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tối caothực hành quyền công tố với kiểm sát các vận động tư pháp, góp phần đảm bảo an toàn chopháp dụng cụ được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Các Viện kiểm sát nhân dân địaphương thực hành thực tế quyền công tố với kiểm gần kề các vận động tư pháp ngơi nghỉ địa phươngmình.

Các Viện kiểm sát quân sự chiến lược thựchành quyền công tố và kiểm gần cạnh các vận động tư pháp theo mức sử dụng của phápluật.

Điều 2

Trong phạm vi tính năng củamình, Viện kiểm sát nhân dân có trọng trách góp phần bảo đảm an toàn pháp chế làng hộichủ nghĩa, bảo đảm chế độ làng mạc hội công ty nghĩa cùng quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệtài sản của nhà nước, của tập thể, đảm bảo tính mạng, sức khoẻ, tài sản, từ bỏ do,danh dự và nhân phẩm của công dân, đảm bảo an toàn để đông đảo hành vi xâm phạm ích lợi củaNhà nước, của tập thể, quyền và ích lợi hợp pháp của công dân đều phải được xửlý theo pháp luật.

Điều 3

Viện kiểm giáp nhân dân thực hiệnchức năng, trọng trách bằng những công tác sau đây:

1. Thực hành quyền công tố vàkiểm sát việc tuân theo điều khoản trong việc khảo sát các vụ án hình sự của cáccơ quan điều tra và những cơ quan khác được giao trọng trách tiến hành một trong những hoạtđộng điều tra;

2. Điều tra một số trong những loại tội xâmphạm vận động tư pháp mà tín đồ phạm tội là cán cỗ thuộc các cơ quan tư pháp;

3. Thực hành thực tế quyền công tố vàkiểm sát việc tuân theo điều khoản trong câu hỏi xét xử những vụ án hình sự;

4. Kiểm gần kề việc giải quyết và xử lý cácvụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, khiếp tế, lao rượu cồn và gần như việckhác theo cơ chế của pháp luật;

5. Kiểm sát vấn đề tuân theo phápluật trong câu hỏi thi hành bản án, ra quyết định của Toà án nhân dân;

6. Kiểm sát vấn đề tuân theo phápluật trong bài toán tạm giữ, trợ thì giam, làm chủ và giáo dục và đào tạo người chấp hành án phạttù.

Điều 4

Viện kiểm sát nhân dân bao gồm tráchnhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khiếu nại, cáo giác thuộc thẩm quyền;kiểm gần cạnh việc xử lý khiếu nại, tố giác về các hoạt động tư pháp của các cơquan tứ pháp theo pháp luật của pháp luật.

Điều 5

Viện kiểm giáp nhân dân tất cả tráchnhiệm tiếp nhận các tin báo, cáo giác về tù đọng do các cơ quan, tổ chức, đơnvị vũ trang nhân dân và cá thể chuyển đến.

Viện kiểm gần kề nhân dân chịutrách nhiệm triển khai việc thống kê tội phạm. Vào phạm vi chức năng, nhiệm vụcủa mình, các cơ quan triển khai tố tụng không giống có nhiệm vụ phối hợp với Việnkiểm liền kề nhân dân vào việc tiến hành nhiệm vụ này.

Điều 6

Khi thực hiện chức năng, nhiệmvụ của mình, Viện kiểm cạnh bên nhân dân gồm quyền ra quyết định, chống nghị,kiến nghị, yêu ước và chịu trách nhiệm trước điều khoản về những văn bạn dạng đó.

Trong trường hợp những văn bạn dạng nóitrên trái lao lý thì tuỳ theo đặc thù và nấc độ không đúng phạm mà tín đồ ra vănbản bị giải pháp xử lý kỷ điều khoản hoặc tầm nã cứu trọng trách hình sự.

Các quyết định, chống nghị, kiếnnghị, yêu cầu của Viện kiểm gần kề nhân dân nên được những cơ quan, tổ chức, đơn vịvà cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh theo luật pháp của pháp luật.

Điều 7

Trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ của mình, Viện kiểm sát nhân dân có trọng trách phối phù hợp với các ban ngành Toàán, Công an, Thanh tra, bốn pháp, các cơ quan liêu khác của nhà nước, Uỷ ban phương diện trậnTổ quốc và những tổ chức member của mặt trận, những đơn vị vũ trang quần chúng đểphòng phòng ngừa và phòng tội phạm bao gồm hiệu quả, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loạitội phạm với vi bất hợp pháp luật trong chuyển động tư pháp; tuyên truyền, giáo dụcpháp luật; xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu và phân tích tội phạmvà vi phạm pháp luật.

Điều 8

Viện kiểm ngay cạnh nhân dân vị Việntrưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm ngay cạnh nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạocủa Viện trưởng Viện kiểm tiếp giáp nhân dân cấp trên; Viện trưởng Viện kiểm liền kề nhândân các địa phương, Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên quân sự các cấp chịu sự lãnh đạothống độc nhất của Viện trưởng Viện kiểm gần cạnh nhân dân về tối cao.

Viện kiểm tiếp giáp nhân dân cấp cho trêncó trách nhiệm kiểm tra, phân phát hiện, khắc phục và hạn chế kịp thời và giải pháp xử lý nghiêm minh viphạm điều khoản của Viện kiểm cạnh bên nhân dân cấp dưới. Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân cấp trên có quyền rút, đình chỉ hoặc huỷ bỏ các quyết định không cócăn cứ và trái luật pháp của Viện kiểm giáp nhân dân cấp cho dưới.

Tại Viện kiểm gần cạnh nhân dân tốicao, Viện kiểm gần kề nhân dân tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương, Viện kiểmsát quân sự trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu vực và tương đương thành lậpUỷ ban kiểm gần kề để trao đổi và ra quyết định theo nhiều phần những vấn đề quan trọngtheo luật pháp của dụng cụ này.

Điều 9

Viện trưởng Viện kiểm giáp nhândân buổi tối cao bởi Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm theo đề nghị của nhà tịchnước; chịu đựng sự tính toán của Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trướcQuốc hội; trong thời gian Quốc hội ko họp thì chịu trách nhiệm và báo cáocông tác trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội và quản trị nước; vấn đáp chất vấn,kiến nghị, yêu mong của đại biểu Quốc hội.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân tối cao cùng Kiểm gần cạnh viên Viện kiểm giáp nhân dân buổi tối cao vày Chủ tịchnước ngã nhiệm, miễn nhiệm, không bổ nhiệm theo kiến nghị của Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân tối cao.

Viện trưởng, Phó Viện trưởng,Kiểm cạnh bên viên Viện kiểm gần kề nhân dân địa phương, Phó Viện trưởng Viện kiểm sátquân sự trung ương, Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm liền kề viên Viện kiểm sátquân sự quân khu với tương đương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược khu vực, Điều tra viênViện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao bởi Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao bổnhiệm, miễn nhiệm, biện pháp chức.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhândân địa phương chịu đựng sự đo lường và tính toán của Hội đồng nhân dân cùng cấp; chịu đựng tráchnhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân; vấn đáp chất vấn, kiếnnghị, yêu mong của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phó Viện trưởng giúp Viện trưởnglàm trọng trách theo sự phân công của Viện trưởng. Khi Viện trưởng vắng mặt, mộtPhó Viện trưởng được Viện trưởng uỷ nhiệm đại diện lãnh đạo công tác làm việc của Việnkiểm sát. Phó Viện trưởng phụ trách trước Viện trưởng về nhiệm vụ đượcgiao.

Điều 10

Viện kiểm sát nhân dân về tối caocó trọng trách đào tạo, tu dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, thống trị đội ngũ cán bộ,Kiểm ngay cạnh viên, Điều tra viên nhằm mục đích thực hiện rất đầy đủ trách nhiệm của mình, xâydựng ngành kiểm gần kề trong sạch, vững vàng mạnh.

Điều 11

Kiểm gần kề viên, Điều tra viênphải tôn kính và chịu đựng sự thống kê giám sát của nhân dân.

Trong phạm vi chức năng, nhiệmvụ của bản thân mình các ban ngành nhà nước, tổ chức, đơn vị chức năng vũ trang nhân dân với cá nhâncó nhiệm vụ tạo đk để Kiểm liền kề viên, Điều tra viên triển khai nhiệmvụ.

Nghiêm cấm gần như hành vi khiến cảntrở Kiểm tiếp giáp viên, Điều tra viên triển khai nhiệm vụ.

Chương 2:

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐVÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Điều 12

Viện kiểm liền kề nhân dân thực hànhquyền công tố với kiểm sát việc tuân theo quy định trong việc khảo sát các vụán hình sự của những cơ quan khảo sát và các cơ quan khác được giao trọng trách tiếnhành một số vận động điều tra, nhằm mục đích bảo đảm:

1. đầy đủ hành phạm luật tội hồ hết phảiđược khởi tố, khảo sát và xử lý kịp thời, không để lọt tội nhân và tín đồ phạmtội, không có tác dụng oan người vô tội;

2. Không để bạn nào bị khởitố, bị bắt, bị tạm bợ giữ, tạm thời giam, bị hạn chế các quyền công dân, bị xâm phạmtính mạng, sức khoẻ, tài sản, từ do, danh dự cùng nhân phẩm một giải pháp trái phápluật;

3. Việc điều tra phải kháchquan, toàn diện, đầy đủ, chủ yếu xác, đúng pháp luật; đa số vi phi pháp luậttrong vượt trình điều tra phải được phát hiện, khắc phục và hạn chế kịp thời với xử lýnghiêm minh;

4. Bài toán truy cứu vãn trách nhiệmhình sự so với bị can nên có căn cứ và đúng pháp luật.

Điều 13

Khi thực hành quyền công tốtrong quy trình tiến độ điều tra, Viện kiểm gần kề nhân dân gồm những trọng trách và quyền hạnsau đây:

1. Khởi tố vụ án hình sự, khởitố bị can; yêu ước cơ quan điều tra khởi tố hoặc chuyển đổi quyết định khởi tố vụán hình sự, khởi tố bị can;

2. Đề ra yêu cầu khảo sát và yêucầu cơ quan khảo sát tiến hành điều tra; trực tiếp tiến hành một trong những hoạt độngđiều tra theo phương tiện của pháp luật;

3. Yêu cầu Thủ trưởng cơ quanđiều tra thay đổi Điều tra viên theo lao lý của pháp luật; trường hợp hành vi củaĐiều tra viên có tín hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự;

4. đưa ra quyết định áp dụng, gắng đổi,huỷ bỏ biện pháp bắt, nhất thời giữ, tạm bợ giam và các biện pháp ngăn chặn khác, phêchuẩn, không phê chuẩn chỉnh các ra quyết định của cơ quan điều tra theo nguyên lý củapháp luật;

5. Huỷ bỏ những quyết định tráipháp cách thức của cơ quan điều tra;

6. Quyết định việc truy hỏi tố bịcan; ra quyết định đình chỉ hoặc trợ thì đình chỉ điều tra; đình chỉ hoặc tạm đình chỉvụ án.

Điều 14

Khi thực hiện công tác kiểm sátđiều tra, Viện kiểm sát nhân dân tất cả những trọng trách và quyền lợi sau đây:

1. Kiểm sát câu hỏi khởi tố; kiểmsát các hoạt động điều tra và câu hỏi lập hồ sơ vụ án của cơ quan điều tra;

2. Kiểm sát câu hỏi tuân theo phápluật của rất nhiều người tham gia tố tụng;

3. Xử lý các tranh chấp vềthẩm quyền điều tra theo nguyên tắc của pháp luật;

4. Yêu cầu cơ quan điều tra khắcphục các vi phi pháp luật trong hoạt động điều tra; yêu cầu Thủ trưởng cơ quanđiều tra xử trí nghiêm minh Điều tra viên đã vi phi pháp luật trong lúc tiếnhành điều tra;

5. Kiến nghị với cơ quan, tổchức và đơn vị hữu quan tiền áp dụng các biện pháp phòng đề phòng tội phạm với vi phạmpháp luật.

Điều 15

1. Viện trưởng, Phó Viện trưởng,Kiểm ngay cạnh viên nên nghiêm chỉnh thực hiện những phương tiện của lao lý và phảichịu trọng trách về đông đảo hành vi, quyết định của bản thân mình trong vấn đề khởi tố, bắt,giam, giữ, truy vấn tố và những quyết định không giống theo luật của pháp luật.

2. Cơ sở điều tra, các cơquan, tổ chức, đơn vị vũ trang quần chúng. # và cá nhân có tương quan có trách nhiệmthực hiện tại nghiêm chỉnh các quyết định và yêu ước của Viện kiểm cạnh bên nhân dântheo chính sách của pháp luật.

Chương 3:

THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐVÀ KIỂM SÁT XÉT XỬ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ

Điều 16

Trong tiến độ xét xử những vụ ánhình sự, Viện kiểm giáp nhân dân có trọng trách thực hành quyền công tố, bảo đảmviệc truy nã tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không nhằm lọt tội nhân vàngười phạm tội; kiểm sát câu hỏi xét xử những vụ án hình sự, nhằm đảm bảo an toàn việc xétxử đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời.

Điều 17

Khi thực hành thực tế quyền công tốtrong tiến độ xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm cạnh bên nhân dân gồm có nhiệmvụ và quyền hạn sau đây:

1. Đọc cáo trạng, quyết định củaViện kiểm giáp nhân dân tương quan đến việc giải quyết vụ án trên phiên toà;

2. Triển khai việc luận tội đốivới bị cáo tại phiên toà sơ thẩm, phạt biểu cách nhìn về việc giải quyết và xử lý vụ ántại phiên toà phúc thẩm; tranh luận với người bào trị và những người dân tham giatố tụng không giống tại phiên toà sơ thẩm, phúc thẩm;

3. Phát biểu quan điểm của Việnkiểm tiếp giáp nhân dân về việc giải quyết và xử lý vụ án tại phiên toà giám đốc thẩm, táithẩm.

Điều 18

Khi tiến hành công tác kiểm sátxét xử những vụ án hình sự, Viện kiểm liền kề nhân dân tất cả những trọng trách và quyền hạnsau đây:

1. Kiểm sát bài toán tuân theo phápluật trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân;

2. Kiểm sát vấn đề tuân theo phápluật của rất nhiều người tham gia tố tụng;

3. Kiểm gần kề các bạn dạng án và quyếtđịnh của Toà án nhân dân theo pháp luật của pháp luật;

4. Yêu mong Toà án dân chúng cùngcấp và cấp dưới đưa hồ sơ đều vụ án hình sự giúp xem xét, ra quyết định việckháng nghị.

Điều 19

Khi thực hành thực tế quyền công tố vàkiểm giáp xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm liền kề nhân dân tất cả quyền phòng nghịtheo thủ tục phúc thẩm, người có quyền lực cao thẩm, tái thẩm các bản án, ra quyết định của Toàán dân chúng theo quy định của pháp luật; đề nghị với Toà án nhân dân thuộc cấpvà cấp cho dưới tương khắc phục vi phạm luật trong việc xét xử; kiến nghị với cơ quan, tổchức, đơn vị chức năng hữu quan liêu áp dụng những biện pháp phòng phòng ngừa tội phạm và phạm luật phápluật; nếu có tín hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự.

Chương 4:

KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾTCÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, HÀNH CHÍNH, ghê TẾ, LAO ĐỘNG VÀ NHỮNGVIỆC KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Điều 20

Viện kiểm gần kề nhân dân kiểm sátviệc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình và gia đình, hành chính, kinh tế,lao rượu cồn và những vấn đề khác theo qui định của điều khoản nhằm đảm bảo an toàn việc giảiquyết những vụ án đúng pháp luật, kịp thời.

Điều 21

Khi kiểm giáp việc giải quyết cácvụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, tởm tế, lao đụng và hầu như việckhác theo phương pháp của pháp luật, Viện kiểm liền kề nhân dân bao gồm những trọng trách vàquyền hạn sau đây:

1. Kiểm sát việc thụ lý, lập hồsơ vụ án; yêu cầu Toà án quần chúng hoặc tự mình xác minh những vấn đề cần làmsáng tỏ nhằm giải quyết đúng chuẩn vụ án;

2. Khởi tố vụ án theo quy địnhcủa pháp luật;

3. Tham gia các phiên toà vàphát biểu ý kiến của Viện kiểm giáp nhân dân về việc giải quyết vụ án;

4. Kiểm sát bài toán tuân theo phápluật trong hoạt động xét xử của Toà án nhân dân;

5. Kiểm sát việc tuân theo phápluật của không ít người thâm nhập tố tụng;

6. Kiểm liền kề các phiên bản án cùng quyếtđịnh của Toà án nhân dân;

7. Yêu ước Toà án dân chúng ápdụng những biện pháp khẩn cấp tạm thời theo hình thức của pháp luật;

8. Yêu mong Toà án quần chúng. # cùngcấp và cung cấp dưới chuyển hồ sơ phần đông vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hànhchính, khiếp tế, lao rượu cồn và những vấn đề khác theo nguyên tắc của điều khoản để xemxét, ra quyết định việc kháng nghị.

Điều 22

Khi kiểm giáp việc giải quyết và xử lý cácvụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, khiếp tế, lao hễ và phần đông việckhác theo mức sử dụng của pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân bao gồm quyền phòng nghịtheo giấy tờ thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định của Toàán quần chúng. # theo luật của pháp luật; ý kiến đề xuất với Toà án nhân dân cùng cấpvà cung cấp dưới xung khắc phục số đông vi phi pháp luật vào việc giải quyết các vụ án;nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố về hình sự.

Chương 5:

KIỂM SÁT VIỆC THI HÀNHÁN

Điều 23

Viện kiểm gần cạnh nhân dân kiểm sátviệc tuân theo điều khoản của Toà án nhân dân, cơ sở thi hành án, Chấp hànhviên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá thể có tương quan trong vấn đề thi hành bảnán, quyết định đã có hiệu lực điều khoản và những bạn dạng án, quyết định được thihành tức thì theo phương pháp của pháp luật nhằm đảm bảo các bạn dạng án, đưa ra quyết định đóđược thực hành đúng pháp luật, đầy đủ, kịp thời.

Điều 24

Khi triển khai công tác kiểm sátthi hành án, Viện kiểm liền kề nhân dân gồm những nhiệm vụ và nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

1. Yêu ước Toà án nhân dân, cơquan thực hành án cùng cấp và cung cấp dưới, Chấp hành viên, các cơ quan, tổ chức,đơn vị và cá thể có tương quan đến việc thi hành án:

a) Ra quyết định thi hành ánđúng dụng cụ của pháp luật;

b) trường đoản cú kiểm tra việc thi hành bảnán, ra quyết định đã có hiệu lực lao lý và những phiên bản án, ra quyết định được thihành ngay lập tức theo cơ chế của luật pháp và thông báo hiệu quả kiểm tra mang đến Việnkiểm cạnh bên nhân dân;

c) Thi hành bạn dạng án, quyết địnhđã bao gồm hiệu lực điều khoản và những bản án, quyết định được thi hành tức thì theoquy định của pháp luật;

d) hỗ trợ hồ sơ, tài liệu, vậtchứng có tương quan đến câu hỏi thi hành án;

2. Thẳng kiểm sát câu hỏi tuântheo quy định trong việc thi hành án của cơ sở thi hành án cùng cấp cho và cấpdưới, Chấp hành viên, những cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và cá nhân có liên quan vàviệc xử lý kháng cáo, năng khiếu nại, tố cáo đối với việc thực hành án;

3. Tham gia việc xét bớt thờihạn chấp hành hình phạt, xoá án tích;

4. Đề nghị miễn chấp hành hìnhphạt theo điều khoản của pháp luật;

5. Chống nghị cùng với Toà án nhândân, phòng ban thi hành án cùng cấp và cấp cho dưới, Chấp hành viên, cơ quan, tổchức, đơn vị có trách nhiệm trong vấn đề thi hành án; yêu ước đình chỉ việc thihành án, sửa đổi hoặc bến bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc thi hànhán, ngừng việc làm cho vi bất hợp pháp luật trong vấn đề thi hành án; nếu gồm dấu hiệutội phạm thì khởi tố về hình sự; vào trường thích hợp do lao lý quy định thìkhởi tố về dân sự.

Điều 25

Toà án nhân dân, cơ sở thihành án, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và cá nhân có tương quan đếnviệc thi hành án gồm trách nhiệm thực hiện các yêu thương cầu phương pháp tại khoản 1 Điều24 của điều khoản này vào thời hạn tía mươi ngày, tính từ lúc ngày nhận thấy yêu cầu.

Đối với phòng nghị chế độ tạikhoản 5 Điều 24 của giải pháp này, Toà án nhân dân, ban ngành thi hành án, Chấp hànhviên, cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng và cá thể có liên quan có trọng trách trả lờitrong thời hạn mười lăm ngày, tính từ lúc ngày cảm nhận kháng nghị.

Chương 6:

KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠMGIAM, QUẢN LÝ VÀ GIÁO DỤC NGƯỜI CHẤP HÀNH ÁN PHẠT TÙ

Điều 26

Viện kiểm tiếp giáp nhân dân kiểm sátviệc tuân theo luật pháp của những cơ quan, đơn vị và bạn có trách nhiệm trongviệc tạm bợ giữ, nhất thời giam, cai quản và giáo dục người chấp hành án phát tù, nhằmbảo đảm:

1. Việc tạm giữ, lâm thời giam, quảnlý và giáo dục và đào tạo người chấp hành án phân phát tù theo đúng quy định của pháp luật;

2. Chính sách tạm giữ, trợ thời giam,quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù đọng được chấp hành nghiêm chỉnh;

3. Tính mạng, tài sản, danh dự,nhân phẩm của tín đồ bị trợ thì giữ, trợ thì giam, người chấp hành án vạc tù với cácquyền khác của mình không bị lao lý tước bỏ được tôn trọng.

Điều 27

Khi triển khai công tác kiểm sátviệc tạm bợ giữ, trợ thì giam, thống trị và giáo dục đào tạo người chấp hành án vạc tù, Việnkiểm cạnh bên nhân dân tất cả những trọng trách và quyền hạn sau đây:

1. Hay kỳ và phi lý trựctiếp kiểm sát tận nơi tạm giữ, trại tạm giam và trại giam;

2. Khám nghiệm hồ sơ, tư liệu củacơ quan lại cùng cung cấp và cấp dưới có trọng trách tạm giữ, trợ thì giam, làm chủ và giáodục người chấp hành án phạt tù; gặp, hỏi bạn bị tạm bợ giữ, tạm giam cùng ngườichấp hành án phạt tù về vấn đề giam, giữ;

3. Tiếp nhận và giải quyết và xử lý khiếunại, cáo giác về việc tạm giữ, tạm bợ giam, làm chủ và giáo dục người chấp hành ánphạt tù;

4. Yêu cầu cơ quan tiền cùng cấp cho vàcấp dưới quản lý nơi trợ thời giữ, tạm bợ giam, làm chủ và giáo dục đào tạo người chấp hành ánphạt tù soát sổ những chỗ đó với thông báo tác dụng cho Viện kiểm cạnh bên nhân dân;

5. Yêu mong cơ quan thuộc cấp, cấpdưới và người dân có trách nhiệm thông báo tình hình tạm thời giữ, tạm bợ giam, làm chủ vàgiáo dục tín đồ chấp hành án vạc tù; trả lời về quyết định, phương án hoặc việclàm vi bất hợp pháp luật trong câu hỏi tạm giữ, tạm giam, làm chủ và giáo dục đào tạo ngườichấp hành án phân phát tù;

6. Chống nghị với cơ quan cùngcấp và cung cấp dưới yêu mong đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết địnhcó vi phạm pháp luật trong bài toán tạm giữ, tạm bợ giam, thống trị và giáo dục ngườichấp hành án phát tù, xong việc làm vi phi pháp luật và yêu ước xử lýngười vi phạm pháp luật.

Điều 28

Trong quá trình kiểm tiếp giáp việctạm giữ, nhất thời giam, thống trị và giáo dục người chấp hành án phạt tù, Viện kiểmsát nhân dân gồm trách nhiệm:

1. Phát hiện và giải pháp xử lý kịp thờicác trường vừa lòng oan, sai trong nhất thời giữ, tạm bợ giam, thống trị và giáo dục đào tạo người chấphành án phạt tù; quyết định trả thoải mái ngay cho tất cả những người bị tạm giữ, tạm thời giam,người vẫn chấp hành án phạt tù không tồn tại căn cứ với trái pháp luật;

2. Khi phát hiện có tín hiệu tộiphạm trong vấn đề tạm giữ, tạm bợ giam, thống trị và giáo dục đào tạo người chấp hành án phạttù thì khởi tố hoặc yêu ước cơ quan khảo sát khởi tố về hình sự.

Điều 29

Cơ quan, đơn vị và tín đồ cótrách nhiệm trong bài toán tạm giữ, tạm thời giam, quản lý và giáo dục người chấp hànhán phạt tù bắt buộc chuyển mang đến Viện kiểm giáp nhân dân khiếu nại, tố cáo của ngườibị trợ thời giữ, trợ thì giam, fan chấp hành án phạt tù hãm trong thời hạn 24 giờ, đề cập từkhi nhận thấy khiếu nại, tố cáo.

Đối với các yêu cầu cách thức tạicác khoản 4 với 5 Điều 27 của vẻ ngoài này, cơ quan, đơn vị chức năng và người có trách nhiệmphải vấn đáp trong thời hạn bố mươi ngày, tính từ lúc ngày nhận thấy yêu cầu.

Đối với đưa ra quyết định quy định tạikhoản 1 Điều 28 của hiện tượng này, cơ quan, đơn vị chức năng hoặc người có trọng trách phảichấp hành ngay; còn nếu không nhất trí với quyết định đó thì vẫn đề nghị chấp hành,nhưng tất cả quyền khiếu nại lên Viện kiểm ngay cạnh nhân dân cấp cho trên trực tiếp. Trongthời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận thấy khiếu nại, Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân cấp cho trên trực tiếp bắt buộc giải quyết.

Đối với phòng nghị nguyên tắc tạikhoản 6 Điều 27 của chế độ này, cơ quan, đơn vị chức năng hữu quan liêu có trách nhiệm trả lờitrong thời hạn mười lăm ngày, tính từ lúc ngày nhận ra kháng nghị; nếu không nhấttrí với phòng nghị đó thì cơ quan, đơn vị chức năng hữu quan có quyền năng khiếu nại lên Việnkiểm tiếp giáp nhân dân cấp trên trực tiếp; Viện kiểm tiếp giáp nhân dân cấp trên trực tiếpphải giải quyết và xử lý trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cảm nhận khiếu nại.Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân cấp cho trên trực tiếp đề xuất được chấp hành.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Đàn Tranh Có Mấy Dây, Cách Chơi Và Giá, Đàn Tranh Có Bao Nhiêu Dây

Chương 7:

TỔ CHỨC CỦA VIỆN KIỂMSÁT NHÂN DÂN

Điều 30

Hệ thống Viện kiểm sát nhân dângồm có:

1. Viện kiểm sát nhân dân tốicao;

2. Những Viện kiểm ngay cạnh nhân dântỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương;

3. Những Viện kiểm gần kề nhân dânhuyện, quận, thị xã, tp thuộc tỉnh;

4. Những Viện kiểm sát quân sự.

Điều 31

1. Cơ cấu tổ chức tổ chức của Viện kiểmsát nhân dân buổi tối cao gồm có:

a) Uỷ ban kiểm sát, những Cục, Vụ,Viện, văn phòng công sở và trường đào tạo, tu dưỡng nghiệp vụ kiểm sát;

b) Viện kiểm sát quân sự trungương.

2. Viện kiểm gần kề nhân dân tốicao gồm có Viện trưởng, những Phó Viện trưởng, những Kiểm tiếp giáp viên và các Điều traviên.

Điều 32

1. Uỷ ban kiểm gần kề Viện kiểm sátnhân dân về tối cao gồm có:

a) Viện trưởng;

b) những Phó Viện trưởng;

c) một số Kiểm ngay cạnh viên bởi vì Uỷban thường xuyên vụ Quốc hội đưa ra quyết định theo ý kiến đề xuất của Viện trưởng Viện kiểm sátnhân dân về tối cao.

2. Uỷ ban kiểm gần kề Viện kiểm sátnhân dân về tối cao họp do Viện trưởng chủ trì để thảo luận và quyết định nhữngvấn đề đặc biệt quan trọng sau đây:

a) Phương hướng, nhiệm vụ, kếhoạch công tác làm việc của toàn ngành;

b) dự án luật, pháp lệnh trìnhQuốc hội, Uỷ ban hay vụ Quốc hội; report của Viện kiểm ngay cạnh nhân dân về tối caotrình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và quản trị nước;

c) cỗ máylàm việc của Viện kiểm cạnh bên nhân dân tối cao;

d) báo cáo của Viện trưởng Việnkiểm sát nhân dân về tối cao trình Uỷ ban hay vụ Quốc hội về những chủ ý củaViện trưởng không tuyệt nhất trí với nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhândân buổi tối cao; đề xuất của Viện kiểm giáp nhân dân về tối cao về việc đấu tranhphòng dự phòng và chống tội phạm giữ hộ Thủ tướng chủ yếu phủ; đa số vụ án hình sự, dânsự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao đụng quan trọng, rất nhiều vấnđề đặc biệt quan trọng khác bởi vì ít nhất một phần ba tổng số thành viên Uỷ ban kiểm sátyêu cầu.

Nghị quyết của Uỷ ban kiểm sátphải được quá nửa tổng số thành viên biểu quyết tán thành; trong trường hợpbiểu quyết tương đương thì triển khai theo phía có chủ kiến của Viện trưởng. NếuViện trưởng không độc nhất vô nhị trí với ý kiến của đa số thành viên Uỷ ban kiểm tiếp giáp thìthực hiện tại theo đưa ra quyết định của đa số, nhưng gồm quyền báo cáo Uỷ ban hay vụQuốc hội hoặc chủ tịch nước.

Điều 33

Viện trưởng Viện kiểm tiếp giáp nhândân tối cao tất cả những trọng trách và quyền lợi sau đây:

1. Lãnh đạo việc triển khai nhiệmvụ, kế hoạch công tác làm việc kiểm cạnh bên và sản xuất Viện kiểm tiếp giáp nhân dân về hầu như mặt;quyết định những vụ việc về công tác kiểm liền kề không ở trong thẩm quyền của Uỷ bankiểm sát;

2. Ban hành quyết định, chỉ thị,thông tư, điều lệ, quy chế, chế độ công tác áp dụng so với ngành kiểm sát;

3. Chỉ đạo, khám nghiệm hoạt độngcủa Viện kiểm gần kề nhân dân và Viện kiểm sát quân sự những cấp, công tác làm việc đào tạo,bồi chăm sóc cán cỗ của ngành kiểm sát;

4. Quy định cỗ máy làm bài toán củaViện kiểm liền kề nhân dân về tối cao và trình Uỷ ban hay vụ Quốc hội phê chuẩn;quyết định bộ máy làm câu hỏi của Viện kiểm sát nhân dân địa phương; quy định bộmáy thao tác làm việc của Viện kiểm giáp quân sự sau thời điểm thống nhất với bộ trưởng liên nghành Bộ quốcphòng cùng trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn;

5. Chỉ huy việc kiến thiết vàtrình dự án công trình luật, dự án pháp lệnh theo quy định của pháp luật; đề xuất Uỷ banthường vụ Quốc hội phân tích và lý giải Hiến pháp, luật, pháp lệnh lúc thấy quan trọng choviệc vận dụng thống tốt nhất pháp luật;

6. Trình chủ tịch nước ý kiếncủa bản thân về đầy đủ trường hợp người bị kết án xin ân bớt án tử hình;

7. Tổ chức việc những thống kê tộiphạm;

8. Tham gia các phiên họp của Hộiđồng quan toà Toà án nhân dân buổi tối cao bàn về bài toán hướng dẫn vận dụng thống nhấtpháp luật.

Điều 34

1. Cơ cấu tổ chức tổ chức của Viện kiểmsát nhân dân tỉnh, tp trực thuộc trung ương gồm có Uỷ ban kiểm sát, cácphòng và Văn phòng.

2. Viện kiểm giáp nhân dân tỉnh,thành phố trực thuộc tw gồm gồm Viện trưởng, những Phó Viện trưởng với cácKiểm sát viên.

Điều 35

1. Uỷ ban kiểm gần kề Viện kiểm sátnhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm có:

a) Viện trưởng;

b) những Phó Viện trưởng;

c) một trong những Kiểm ngay cạnh viên vì chưng Việntrưởng Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tối cao ra quyết định theo đề xuất của Viện trưởngViện kiểm ngay cạnh nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương.

2. Uỷ ban kiểm tiếp giáp Viện kiểm sátnhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc tw họp do Viện trưởng chủ trì đểthảo luận và ra quyết định những vấn đề quan trọng đặc biệt sau đây:

a) Việc thực hiện phương hướng,nhiệm vụ, kế hoạch công tác, chỉ thị, thông tư và ra quyết định của Viện kiểm sátnhân dân buổi tối cao;

b) report tổng kết công tác vớiViện kiểm liền kề nhân dân về tối cao; report công tác trước Hội đồng quần chúng. # cùngcấp;

c) hầu như vụ án hình sự, dân sự,hôn nhân với gia đình, hành chính, ghê tế, lao rượu cồn quan trọng;

d) đông đảo vấn đề đặc biệt khácdo Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao quy định.

Nghị quyết của Uỷ ban kiểm sátphải được vượt nửa tổng số thành viên Uỷ ban kiểm cạnh bên biểu quyết tán thành;trong trường hợp biểu quyết tương đương thì tiến hành theo phía có ý kiến củaViện trưởng. Nếu như Viện trưởng không tuyệt nhất trí cùng với ý kiến của khá nhiều thành viên Uỷban kiểm gần kề thì tiến hành theo quyết định của đa số, nhưng có quyền báo cáoViện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm giáp nhândân tỉnh, thành phố trực trực thuộc trung ương ra quyết định những vấn đề không thuộcthẩm quyền của Uỷ ban kiểm sát.

Điều 36

1. Viện kiểm ngay cạnh nhân dân huyện,quận, thị xã, tp thuộc tỉnh giấc gồm có các thành phần công tác và cỗ máy giúpviệc vị Viện trưởng, những Phó Viện trưởng phụ trách.

2. Viện kiểm cạnh bên nhân dân huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giấc gồm có Viện trưởng, những Phó Viện trưởng và cácKiểm tiếp giáp viên.

Chương 8:

VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ

Điều 37

Các Viện kiểm sát quân sự chiến lược đượctổ chức trong Quân đội nhân dân vn để thực hành thực tế quyền công tố cùng kiểm sátcác hoạt động tư pháp theo phương pháp của pháp luật.

Điều 38

Các Viện kiểm sát quân sự chiến lược gồm cóViện kiểm sát quân sự chiến lược trung ương, Viện kiểm sát quân sự chiến lược quân khu và tươngđương, Viện kiểm sát quân sự khu vực.

Căn cứ vào trọng trách của quân độitrong từng thời kỳ, Viện trưởng Viện kiểm liền kề nhân dân về tối cao thống nhất vớiBộ trưởng bộ quốc phòng với trình Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội quyết định việcthành lập Viện kiểm sát quân sự chiến lược quân khu với tương đương, Viện kiểm liền kề quân sựkhu vực.

Điều 39

Viện kiểm sát quân sự chiến lược trung ươngthuộc cơ cấu tổ chức Viện kiểm cạnh bên nhân dân về tối cao.

Viện trưởng Viện kiểm cạnh bên quânsự trung ương là Phó Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao, tất cả nhiệm vụchỉ đạo hoạt động vui chơi của Viện kiểm giáp quân sự những cấp, chịu trách nhiệm và báocáo công tác làm việc kiểm tiếp giáp trong Quân đội trước Viện trưởng Viện kiểm gần cạnh nhân dântối cao.

Điều 40

Quân nhân, công chức với côngnhân quốc phòng thao tác ở Viện kiểm sát quân sự có những quyền và nghĩa vụ theochế độ của Quân đội; được hưởng cơ chế phụ cấp đối với ngành kiểm sát.

Điều 41

Tổ chức và buổi giao lưu của cácViện kiểm cạnh bên quân sự, việc đo lường và thống kê đối với buổi giao lưu của các Viện kiểm sátquân sự bởi Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hội quy định.

Chương 9:

KIỂM SÁT VIÊN VÀ ĐIỀUTRA VIÊN

Điều 42

1. Kiểm sát viên được bửa nhiệmtheo chế độ của pháp luật để làm nhiệm vụ thực hành thực tế quyền công tố cùng kiểm sátcác chuyển động tư pháp.

2. Điều tra viên của Viện kiểmsát nhân dân về tối cao được bổ nhiệm theo nguyên lý của pháp luật để gia công nhiệm vụđiều tra tội phạm.

Điều 43

Công dân việt nam trung thànhvới Tổ quốc và Hiến pháp nước cùng hoà buôn bản hội công ty nghĩa Việt Nam, có phẩm chất,đạo đức tốt, liêm khiết cùng trung thực, có trình độ cử nhân luật, đã có được đàotạo về nhiệm vụ kiểm sát, điều tra, có niềm tin kiên quyết bảo đảm an toàn pháp chế xãhội nhà nghĩa, có thời gian làm công tác trong thực tiễn theo biện pháp của pháp luật,có mức độ khoẻ đảm bảo an toàn hoàn thành trọng trách được giao, thì rất có thể được bổ nhiệm làmKiểm cạnh bên viên, Điều tra viên.

Tiêu chuẩn cụ thể, Hội đồngtuyển lựa chọn và quy chế tuyển chọn Kiểm cạnh bên viên với Điều tra viên bởi Uỷ banthường vụ Quốc hội quy định.

Điều 44

Nhiệm kỳ của Kiểm gần cạnh viên, Điềutra viên là năm năm.

Điều 45

1. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyềnhạn vì chưng Viện trưởng phân công, Kiểm gần cạnh viên đề nghị tuân theo điều khoản và chịu đựng sựchỉ đạo trực tiếp của Viện trưởng Viện kiểm gần kề cấp mình, sự chỉ huy thốngnhất của Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối cao.

Nhiệm vụ, quyền hạn rõ ràng củaKiểm tiếp giáp viên vị Pháp lệnh về Kiểm tiếp giáp viên Viện kiểm gần cạnh nhân dân quy định.

2. Khi triển khai nhiệm vụ, quyềnhạn vì chưng Thủ trưởng cơ quan điều tra phân công, Điều tra viên buộc phải tuân theo phápluật và chịu đựng sự lãnh đạo trực tiếp của Thủ trưởng ban ngành điều tra, sự lãnh đạothống tuyệt nhất của Viện trưởng Viện kiểm giáp nhân dân tối cao.

Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi của Điều traviên do luật pháp quy định.

Điều 46

1. Viện trưởng, Phó Viện trưởng,Kiểm gần kề viên, Thủ trưởng cơ sở điều tra, Điều tra viên đề nghị chịu trách nhiệmtrước quy định về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền lợi của mình; nếu có hành vivi bất hợp pháp luật thì tuỳ theo tính chất, nấc độ vi phạm luật mà bị giải pháp xử lý kỷ luậthoặc truy nã cứu trách nhiệm hình sự theo luật của pháp luật.

2. Viện trưởng, Phó Việntrưởng, Kiểm gần cạnh viên, Thủ trưởng cơ quan điều tra, Điều tra viên vào khithực hiện tại nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi mà gây ra thiệt sợ thì Viện kiểm gần cạnh nhân dânnơi những người dân đó công tác làm việc phải có trọng trách bồi hay và những người dân đãgây ra thiệt sợ có trọng trách bồi hoàn cho Viện kiểm liền kề nhân dân theo quyđịnh của pháp luật.

Chương10:

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦAVIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

Điều 47

1. Tổng biên chế, con số Kiểmsát viên, Điều tra viên của Viện kiểm sát nhân dân do Uỷ ban hay vụ Quốc hộiquyết định theo ý kiến đề xuất của Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân về tối cao.

Căn cứ vào tổng biên chế vì chưng Uỷban hay vụ Quốc hội quyết định, Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân buổi tối caoquyết định biên chế của Viện kiểm sát những địa phương và các đơn vị trực thuộcViện kiểm gần kề nhân dân về tối cao.

2. Biên chế, số lượng Kiểm sátviên, Điều tra viên của Viện kiểm sát quân sự chiến lược do Uỷ ban thường xuyên vụ Quốc hộiquyết định theo ý kiến đề xuất của Viện trưởng Viện kiểm gần kề nhân dân tối cao sau khithống nhất với bộ trưởng Bộ quốc phòng.

Điều 48

Chế độ chi phí lương, phụ cấp, giấychứng minh, trang phục so với cán bộ ngành kiểm giáp và cơ chế ưu tiên đối vớiKiểm cạnh bên viên, Điều tra viên khi triển khai nhiệm vụ vày Uỷ ban thường xuyên vụ Quốchội quy định.

Điều 49

1. Gớm phí hoạt động của Việnkiểm gần kề nhân dân do Viện kiểm tiếp giáp nhân dân tối cao lập dự trù và đề nghịChính đậy trình Quốc hội quyết định.

2. Tởm phí hoạt động của Việnkiểm sát quân sự chiến lược do cỗ quốc chống phối hợp với Viện kiểm ngay cạnh nhân dân tối caolập dự toán và đề nghị Chính tủ trình Quốc hội quyết định.

3. Câu hỏi quản lý, cung cấp và sử dụngkinh tầm giá được triển khai theo lao lý về chi phí nhà nước.

4. Công ty nước ưu tiên chi tiêu pháttriển technology thông tin và các phương tiện không giống để bảo vệ cho ngành kiểm sátnhân dân thực hiện xuất sắc chức năng, trách nhiệm của mình.

Chương11:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 50

Luật này sửa chữa thay thế Luật tổ chứcViện kiểm ngay cạnh nhân dân ngày 07 tháng 10 năm 1992.

Những quy định trước đây tráivới nguyên tắc này đều bãi bỏ.

Luật này đã có Quốc hội nướcCộng hoà thôn hội chủ nghĩa vn khoá X, kỳ họp vật dụng 11 trải qua ngày 02tháng 4 năm 2002.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *