Công thức tính hiệu suất toả nhiệt? Là cách làm giúp chúng ta biết được hiệu suất ở vật dụng dẫn. Lúc mà có dòng điện chạy qua với toả nhiệt của thiết bị đó.

Bạn đang xem: Công suất tỏa nhiệt trên điện trở

Công thức tính hiệu suất toả nhiệt: P=Q/t=R.I2

Trong đó:

P là công suất ( W )

T là thời gian ( s )

I là cường độ mẫu điện ( A )

R là năng lượng điện trở chiếc điện ( Ω )

Q là nhiệt lượng ( J )


Công suất toả sức nóng là gì?

Công suất toả nhiệt độ là Công suất toả nhiệt nghỉ ngơi vật dẫn khi tất cả dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ lan nhiệt của vật dẫn đó với được xác minh bằng nhiệt lượng toả ra sinh hoạt vật dẫn trong một đơn vị chức năng thời gian.

*

Định luật Jun-Len-xơ

Phát biểu định biện pháp Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả ra ở một vật dẫn tỉ lệ thuận cùng với điện trở của vật dẫn, cùng với bình phương cường độ chiếc điện cùng với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

Công thức của định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

Trong đó:

 Q: nhiệt lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ dòng điện (A)

 t: thời gian dòng năng lượng điện chạy qua (s)

Công của nguồn điện

Điện năng tiêu thụ trong toàn mạch bằng công của những lực lạ bên trong nguồn điện, có nghĩa là bằng công của mối cung cấp điện.

 Ang = E.q = E.It

Trong đó:

 E: Suất điện cồn của mối cung cấp (V)

 q: Điện lượng chuyển hẳn qua nguồn (C)

 I: Cường độ loại chạy qua mối cung cấp (A)

 t: thời hạn dòng điện chạy qua mối cung cấp (s)

Công suất của nguồn điện

Công suất Png của nguồn điện bởi công suất tiêu thụ điện năng của toàn mạch.

Png=Ang/t=E.I

Công suất của nguồn đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó cùng được xác định bằng công của nguồn điện thực hiện vào một đơn vị thời gian.

Lượng điện năng cơ mà một đoạn mạch tiêu tốn khi tất cả dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành các dạng tích điện khác được đo bởi công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển bao gồm hướng các điện tích.

 A = Uq = UIt

Trong đó:

 A: Công của lực điện (J)

 U: Hiệu điện cụ đoạn mạch (V)

 I: Cường độ loại điện của mạch (A)

 t: thời gian (s)

 q: Lượng năng lượng điện di chuyển hẳn qua mạch trong thời gian t (C).

*

Công suất điện

Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu thụ điện năng của đoạn mạch đó và có trị số bằng điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một đơn vị chức năng thời gian.

Xem thêm: Phèn Xanh Có Tác Dụng Gì ? Ứng Dụng Và Lưu Ý Khi Dùng Phèn Xanh (Cuso4

Công suất điện bằng tích của hiệu điện thế thân hai đầu đoạn mạch cùng cường độ chiếc điện chạy qua đoạn mạch đó.

P=A/t=U.I

Đo công suất điện cùng điện năng tiêu thụ bởi một đoạn mạch

Ta cần sử dụng một ampe – kế nhằm đo cường độ dòng điện với một vôn – kế nhằm đo hiệu điện thế. Năng suất tiêu thụ được xem hởi: phường = U.I (W)

Người ta sản xuất ra oát-kế cho biết P nhờ vào độ lệch của kim chỉ thị.

Trong thực tiễn ta tất cả công tơ năng lượng điện (máy đếm điện năng) cho biết công chiếc điện tức điện năng tiêu tốn tính ra kwh. (1kwh = 3,6.106J)

Suất bội nghịch điện

Máy thu điện có chức năng chuyển hoá năng lượng điện năng thành các dạng tích điện khác chưa hẳn là nội năng (cơ năng; hoá năng ; . . )

Lượng năng lượng điện năng này (A’) tỉ lệ thành phần với điện lượng truyền qua máy thu điện.

A′ = ξ p.q = ξ p.I.t

ξ p. : đặc thù cho khả năng thay đổi điện năng thành cơ năng, hoá năng, .. . Của máy thu

điện và hotline là suất phản bội điện.

Ngoài ra cũng có một trong những phần điện năng cơ mà máy thu điện dìm từ cái điện được chuyển thành nhiệt do máy tất cả điện trở trong rp.

Q′=rp.I2.tQ′=rp.I2.t

Vậy công mà dòng điện thực hiện cho đồ vật thu điện có nghĩa là điện năng tiêu thụ vì máy thu điện là:

A = A′ + Q′ = ξ p .I .t + rp.I2.trp.I2.t

Suy ra sức suất của sản phẩm thu điện: P = AtAt = ξ p. .I + rp.I2.trp.I2.t = P’ + r.I2I2 

ξ phường .I: hiệu suất có ích; rp.I2.trp.I2.t: hiệu suất hao mức giá (toả nhiệt)

(Với P’ = ξ .I là phần hiệu suất mà đồ vật thu năng lượng điện chuyển hóa thành dạng tích điện có ích, không hẳn là nhiệt. Ví dụ: Điện năng chuyển biến thành cơ năng )

*

Hiệu suất của dòng sản phẩm thu điện

Tổng quát lác : H(%) = Acó ích / Atoàn phần = p. Có ích/ p. Toàn phần

ξ p. .I .t ξ p. Rp .I

Với lắp thêm thu năng lượng điện ta có: H=ξp.I.tU.I.t=ξpU=1−rp.IUH=ξp.I.tU.I.t=ξpU=1−rp.IU

Ghi chú : Trên các dụng cầm cố tiêu thụ điện tất cả ghi hai bỏ ra số: (Ví dụ: 100W-220V)

* Pđ: năng suất định mức.

* Uđ: hiệu điện chũm định mức.

Đơn vị của công (điện năng) và nhiệt lượng là Jun (J); đơn vị của năng suất là oát (W).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *