Cách giải bài tập toán lớp 5

*

Bạn đang xem: Cách giải bài tập toán lớp 5

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


• Ôn tập: định nghĩa phân số • Ôn tập: đặc điểm cơ bạn dạng của phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • rèn luyện trang 9 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhị phân số • Ôn tập: Phép nhân với phép phân chia hai phân số • lếu láo số • láo số (tiếp theo) • luyện tập trang 14 • rèn luyện chung trang 15 phần 1 • luyện tập chung trang 15 phần 2 • rèn luyện chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán • luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện trang 21 • luyện tập chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ nhiều năm • Ôn tập: Bảng đơn vị đo cân nặng • luyện tập trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s • rèn luyện trang 28 • Héc-ta • luyện tập trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • rèn luyện chung trang 31 phần 2 • luyện tập chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân


• định nghĩa số thập phân • khái niệm số thập phân (tiếp theo) • hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • rèn luyện trang 38 • Số thập phân đều nhau • so sánh hai số thập phân • luyện tập trang 43 • luyện tập chung trang 43 • Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân • luyện tập trang 45 • Viết những số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân • Viết những số đo diện tích dưới dạng số thập phân • rèn luyện chung trang 47 • luyện tập chung trang 48 phần 1 • rèn luyện chung trang 48 phần 2
II - các phép tính cùng với số thập phân
• 1. Phép cộng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép phân tách

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • rèn luyện trang 88 • luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích s hình thang • luyện tập trang 94 • luyện tập chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình tròn trụ • rèn luyện trang 99 • Diện tích hình trụ • rèn luyện trang 100 • luyện tập chung trang 100 • ra mắt biểu vật dụng hình quạt • luyện tập về tính diện tích • luyện tập về tính diện tích (tiếp theo) • luyện tập chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • luyện tập trang 110 • diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương • luyện tập trang 112 • rèn luyện chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • luyện tập trang 119 • Thể tích hình hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • rèn luyện chung trang 123 • luyện tập chung trang 124 • giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình ước • luyện tập chung trang 127 • rèn luyện chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều


Xem thêm: Tủ Bánh Bao Thọ Phát - Tủ Hấp Trưng Bày Bánh Bao 5 Tầng Hx

• Bảng đơn vị đo thời gian • cùng số đo thời hạn • Trừ số đo thời gian • luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một số trong những • phân tách số đo thời gian cho một trong những • rèn luyện trang 137 • rèn luyện chung trang 137
• tốc độ • luyện tập trang 139 • Quãng con đường • luyện tập trang 141 • thời hạn • luyện tập trang 143 • rèn luyện chung trang 144 phần 1 • rèn luyện chung trang 144 phần 2 • luyện tập chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài với đo cân nặng • Ôn tập về đo độ dài với đo khối lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời gian
• Phép cộng • Phép trừ • rèn luyện trang 160 • Phép nhân • luyện tập trang 162 • Phép phân chia • luyện tập trang 164 • rèn luyện trang 165 • Ôn tập về những phép tính cùng với số đo thời hạn
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một vài hình • luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số trong những hình • luyện tập trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một số dạng toán vẫn học • luyện tập trang 171 phần 1 • luyện tập trang 171 phần 2 • luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu thiết bị • luyện tập chung trang 175 • rèn luyện chung trang 176 phần 1 • luyện tập chung trang 176 phần 2 • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều •Chương 5: Ôn tập