Tâm ý sẽ thanh tịnh, chánh niệm đang đạt, không còn vướng vào trong 1 tham dục làm sao nữa, vị A La Hán qua được quá sâu u mê như nhỏ thiên nga đã rời bỏ chiếc hồ.

Bạn đang xem: Thất tiểu la hán

Kinh Vị La Hán

Dịch từ kinh Pháp Cú trong Hán tạng

Kinh lắp thêm 15

Phẩm này có 11 bài tụng. La Hán là bậc đã được giải thoát thoát ra khỏi mọi hệ lụy, đáng được mọi tín đồ tôn kính. Giờ Pali là arahanta. Bài xích kệ thứ bốn tả vị La Hán như nhỏ chim trở về hỏng không, cao bay vô ngại. Bài thứ 7 nói vị La Hán bình tâm như đất, bất động đậy như núi. Bài thứ hai ví vị La Hán như nhỏ thiên nga đã rời vứt chiếc hồ. Bài thứ 10 nói ở chỗ nào có một vị A La Hán thì vị trí ấy trở nên giá lạnh linh thiêng. Bài trước tiên định nghĩa vị A La Hán là người đã lìa vứt mọi ưu bốn hoạn nạn, thoát ra ngoài mọi hệ lụy, toá tung được đông đảo sợi dây ràng buộc, đạt tới sự lạnh mát (Niết bàn), không còn bị các cơn nóng phiền não thiêu đốt.

Bài kệ 1

Khứ ly ưu hoạn 去 離 憂 患

Thoát ư duy nhất thiết 脫 於 一 切

Phược kết dĩ giải 縛 結 已 解

Lãnh nhi vô noãn 冷 而 無 煖

Lìa vứt mọi ưu tứ hoạn nạn, thoát ra bên ngoài mọi hệ lụy, toàn bộ các sợi dây ràng buộc đầy đủ đã được toá tung, mát mẻ, không còn bị một cơn sốt não phiền như thế nào đốt cháy nữa.

Bài kệ 2

Tâm tịnh đắc niệm 心 淨 得 念

Vô sở tham lạc 無 所 貪 樂

Dĩ độ si mê uyên 已 度 癡 淵

Như nhạn khí trì 如 鴈 棄 池

Tâm ý đang thanh tịnh, chánh niệm đã đạt, không thể vướng vào trong 1 tham dục như thế nào nữa, vị A la hán đang qua được vực sâu u mê như nhỏ thiên nga vẫn rời quăng quật chiếc hồ.

Bài kệ 3

Lượng phước nhi thực 量 腹 而 食

Vô sở tạng tích 無 所 藏 積

Tâm không vô tưởng 心 空 無 想

Độ bọn chúng hành địa 度 眾 行 地

Ăn uống chừng mực, không chất cất của cải, vai trung phong ý rỗng rang không còn vọng tưởng, quá qua được hồ hết hnh và hầu như địa.

Bài kệ 4

Như ko trung điểu 如 空 中 鳥

Viễn thệ vô hổ hang 遠 逝 無 礙

Thế gian tập tận 世 間 習 盡

Bất phục ngưỡng thực 不 復 仰 食

Như nhỏ chim bay về hư không, cao bay vô ngại, những tập khí thế gian đã chấm dứt, không thể lo lắng về chuyện nạp năng lượng uống.

Bài kệ 5

Hư trung ương vô hoán vị 虛 心 無 患

Dĩ đáo bay xứ 已 到 脫 處

Thí như phi điểu 譬 如 飛 鳥

Tạm hạ triếp thệ 暫 下 輒 逝

Tâm ý thảnh thơi, không thể hoạn nạn, sẽ tới được vùng giải bay như con chim bay trong thời điểm tạm thời đáp xuống nhưng mà đi.

Xem thêm: Tai Nghe Bluetooth Chụp Tai Tm010S, Với 153K Sở Hữu Ngay

Bài kệ 6

Chế căn tùng chỉ 制 根 從 止

Như mã điều ngự 如 馬 調 御

Xả kiêu mạn tập 捨 憍 慢 習

Vi thiên sở kính 為 天 所 敬

Điều phục những căn, khiến cho an tĩnh như con ngựa hay, buông bỏ được phần nhiều tập khí kiêu mạn, cả chư thiên cũng cần kính ngưỡng.

Bài kệ 7

Bất nộ như địa 不 怒 如 地

Bất rượu cồn như tô 不 動 如 山

Chân nhân vô cấu 真 人 無 垢

Sanh tử vắt tuyệt 生 死 世 絕

Không giận, yên tâm như đất, bất động đậy như núi, đang là vị chân nhân thì không còn bị cấu nhiễm, vì sinh tử và thời gian đã chấm dứt.

Bài kệ 8

Tâm dĩ hưu tức 心 已 休 息

Ngôn hành diệc chánh 言 行 亦 正

Tùng chánh giải bay 從 正 解 脫

Tịch nhiên quy diệt 寂 然 歸 滅

Tâm tư ngưng nghỉ, ngôn cùng hành cũng thế, đi theo tuyến đường chánh đạo, đã làm được giải thoát, lặng lặng và trở về Niết Bàn.

Bài kệ 9

Khí dục vô khán 棄 欲 無 着

Khuyết tam giới chướng 缺 三 界 障

Vọng ý dĩ giỏi 望 意 已 絕

Thị vị thượng nhân 是 謂 上 人

Buông bỏ tham dục, không thể dính mắc, vượt hồ hết chướng ngại ba cõi, vọng trung ương đã hết, đó là một bậc thượng nhân.

Bài kệ 10

Tại tụ nhược dã 在 聚 若 野

Bình địa cao ngạn 平 地 高 岸

Ưng chân sở quá 應 真 所 過

Mạc bất mông hữu 莫 不 蒙 祐

Nơi đồng quê giỏi ở chốn xóm làng, bên dưới bình nguyên tuyệt trên cao nguyên, địa phương nào có các vị ấy đi tới hầu hết trở đề nghị linh thiêng.

Bài kệ 11

Bỉ lạc không thong thả 彼 樂 空 閑

Chúng nhân bất năng 眾 人 不 能

Khoái tai tuyệt vọng 快 哉 無 望

Vô sở dục mong 無 所 欲 求

Ưa hồ hết nơi thong dong vắng, ít người lui tới, hạnh phúc thay khi đã đạt mức trình độ không hề vọng động, không thể mong cầu.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *