... ABCD.Trên các cạnh AC,BC,BD lần lợt rước các điểm M,N,K. Kiếm tìm các giao điểm sau: a) CD (MNK) b)AD (MNK)2.Cho tứ diện ABCD.Trên các cạnh AB,AC,BC lần lợt lấy các điểm M,N,P.Tìm các giao ... VS.AHK2.Cho hình chóp S.ABCD gồm ABCD là hình vuông cạnh a. Đờng cao SA = a, M là trung điểm của SBa)Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là tam giác vuông.Tính diện tích toàn phần hình chóp ... Của hình chóp với mặt phẳng (ADM).Tính diện tích s thiết diện c)Thiết diện phân chia hình chóp làm cho hai hình nhiều diện,tính thể tích các khối nhiều diện ấy3.Cho hình chóp S.ABC tất cả đáy với mặt mặt SAB là các...

Bạn đang xem: Bài tập hình học không gian 11 nâng cao

*

*

*

Xem thêm: Đĩa Cổ Thời Nhà Thanh - Album Hình Toàn Tập Gốm Sứ Cổ Tq

... VS.AHK2.Cho hình chóp S.ABCD tất cả ABCD là hình vuông cạnh a.Đường cao SA = a, M là trung điểm của SBa)Chứng minh rằng các mặt bên của hình chóp là tam giác vuông.Tính diện tích toàn phần hình chóp ... Của hình chóp với mặt phẳng (ADM).Tính diện tích s thiết diện c)Thiết diện phân chia hình chóp làm cho hai hình nhiều diện,tính thể tích các khối nhiều diện ấy3.Cho hình chóp S.ABC gồm đáy và mặt bên SAB là các ... đường cao SH của hình chóp đối xứng với trung ương O của đáy qua cạnh ABa)Chứng minh rằng các mặt bên SAC với SBC là các tam giác vuôngb)Tính diện tích s toàn phần của hình chóp S.ABCc)Tính góc giữa các...
*

*

... S.ABCD. Bài xích 111 : mang lại khối chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình chữ nhật, đến SA(ABCD). Biết SA = 2a, AB = a,BC = 3a. Tính thể tích của khối chóp S.ABC. Bài xích 112 : đến khối chóp S. ABCD, gồm đáy ABCD là hình ... 140: mang đến hình chóp tứ giác đề S.ABCD, toàn bộ các cạnh đều bằng a.a. Tính thể tích hình chóp S.ABCD.b. Tính khoảng cách từ tâm mặt dưới ABCD đến các mặt mặt của hình chóp.Bi 141: cho hình vuông ... Tích hình chóp S.ABCD theo a và. Bài bác 101: mang đến hình lăng trụ ABC.A’B’C’ bao gồm chiều cao bởi a hai tuyến đường thẳng AB’ và BC’ vuông góc với nhau.Tính thể tích hình lăng trụ đó theo a. Bài 102: đến hình...
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *