TIẾNG ANH LỚP 5

... England D Japanese Mr Winsor is from …………………… He’s English A Singapore B England C nước australia D đài loan trung quốc They’re from australia They are …………………… A French B American C Cambodian D Australian We are from ... Vietnamese? …………………………… IV Chọn đáp án để xong câu sau I’m from Malaysia I’m ……………… A Indonesian B Malaysian C Vietnamese D Chinese She’s from ……………… She’s thai A nhật bản B vương quốc của những nụ cười C England ... My name’s Mina I’m from Cambodia but I live in Dien Bien, Vietnam I am Cambodian I’m eleven years old I study at Be Van Dan Primary School My favourite subject is English I not like Vietnamese...

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 5


*

... How/ you/ ?/ 10 Hello/ Luong/ this/ Lan, my friend/ she/ a new student/ my class bài bác 6: Viết số sau tiếng Anh = one, , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 bài xích Dịch câu ... = 8:2= 10 : = 10 + = đôi mươi – 17 = 15 : = 10 – = 9 +5= trăng tròn – = trăng tròn – = 2x4= +7 = 12 + = 9–2= 13 + = đôi mươi – = 3x = 14 + = 17 + = bài 10 : Em điền từ phù hợp vào chỗ trống đoạn văn sau: Hello, my 1 … …… ... Moment 14 Look! Thebus (come) 15 What ………………………… you (do)…………………at this time Nam? -I often ( read) ………………………… ………………………… a book bài bác Thực phép tính sau tiếng Anh: 1+ 2= 4x5= 13 + = 3+4= 6x3= 16 ...
*

*

*

... Activity 2:( 15 ) Listen 1 Look, listen và repeat a- điện thoại tư vấn two Ss go to lớn the board - T says about the situation: the first times meet each other - Talk: T: Hi! My name’s Huyen S1: Hello! I’m ... You? T:Why you lượt thích monkeys? S1: I’m ten years old S1: Because they can swing New lesson TEACHER’S ACTIVITIES STUDENTS’ ACTIVITIES Activity 1: (4’) Warm up and review 1- Take out some cards Line ... English I’m Vietnamese - Guide Ss some new words: so, -Open the book ,look, listen and repeat Vietnamese, Singaporean, English, American English, Vietnamese - Ss say: My name’s - Divide class two...
*

... Sentence Key: 1- Hanoi 2- Vietnamese a-Her name’s Mai She’s from Singapore (1) …… She’s 4- Singaporean 5- America (2)…… American 7b- His name’s Alan He’s from (3)… England Vietnamese He’s (4)…… 8-English ... STUDENTS’ ACTIVITIES Activity 1: (4’) Warm up and đánh giá 1- Take out some cards 2- Command Lines: Play game tic - Complete the sentence tac- toe Which group have three (XXX - Divide them to two groups, ... 8-English 9- c- His name’s Peter He’s from (5) Other S remarks …… He’s (6) …… d She’s Linda She’s from (7) …… She’s (8) …… e Thu is from Haiphong She’s (9)…… Activity 2:( 15 ) Listen and number Pre-listen...
... He/She’s……… -Look, listen & repeat b- White- listen -Listen and repeat sentence b Play a tape times sentence c- Post-listen -Ss work in pair gọi some Ss read again -Read aloud Activity3 (10 ’) -Some ... White-listen Work in group and some Ss -Play a tape times give result -Call Ss say about result Key: -Play game IV Other activity: - vị exercises 4, 5, 6, in Play game: Let’s talk work book -Guide ... From - Use Puppets lớn make dialogue Singapore (He) is Singaporean Activity 4(8’) 3.Listen and check Pre-listen -Read sentences - Guide Ss khổng lồ read sentences in book -Read individual and listen -...

Xem thêm: Video Bóng Đá, Xem Diễn Biến Bóng Đá Hôm Nay, Tin Thể Thao Nhanh 24/7 Mới


... Alan Activity 2:( 10 ’) B: Where is (he) from? Read and answer A (He) is from Singapor a- Pre-reading (He) is Singaporean T read aloud 1st times -listen & under line new New words: live, live ... Live at, study words - Guide Ss use the present tense with the third Read new words and new Person :- He lives at 58 white Road, sentences London, Look, Listen & England repeat -He likes watching ... From …… Play game: Work in grou find letters lớn complete - vì exercises 8, 9, 10 , 11 12 in work book -Learn by heart new words & structures Prepare next lesson ...
... Play the guitar 11 frog a phương diện trăng b băng ghi âm c chơi đàn ghi ta d nói lớp e ho f lớp học g ếch h quán ăn i tập bơi j 15 1 2………3………4…… 5 ……6………7……….8……….9…… 10 ……… Vòng 19 : bài xích 1: Choose the correct ... Hands water 10 school library a nhà máy sản xuất b nước c d xe cộ buýt trường học tập e khóc f phụ nữ g gương h giơ tay i thư viện trường j 1 ….2……….3…… 4……… .5 …….6………7………8……….9…… 10 …… Vòng 10 : bài 1: Fill in ... Tường h kem i bánh j búp bê 1 ……2……… 3……… 4…… 5 ……6……… 7……… 8………9…… 10 ……… Vòng 16 : bài xích 1: Odd one out yolung chopesticks easay werong flowber foosd wellcomea mounth clefan 10 writee bài 2: Fill in...
... I live at 52 tía Trieu Street o I live on the second floor of Ha Noi Tower V Procedures: Time 6’ 10 ’ Steps/Activities I Warm up: Number Bingo Let Ss play the trò chơi with numbers 21 50 II New lesson ... Them 10 10 ’ Work arrangement T – whole class T – whole class Whole class Individually Groups T – whole class ======================================================================== 10 10 ’ - ... Own version of the tuy nhiên Happy Birthday at home Week: Period: 10 th Whole class T – whole class Date of teaching: Friday, October 11 th, 2 013 UNIT MAI’S DAY Lesson I Objectives: - By the end of this...
... Many beautiful doll A B C A V Reorder the words or phrases khổng lồ make meaningful sentences (1, 5pts) he / big / in / a / house / parents / his / lived Lan / having / Mai / ... Did Tung Lam play very well? VII Circle ten verbs in the crossword puzzle (1pt)( vòng vào 10 rượu cồn từ ) A R M C O O K E R B W R I T E U A S L I S T E N S T E T N I E A T p R E A S ... Badminton very well He was happy because he was the best player Tick (√) T (true) or F (false): (1pt) T Tung Lam is a student at Soc Son Town Primary School The school held a sports day last year...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bản trong lòng bà mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ hội tết điểm lưu ý chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập thứ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài bác cô nhỏ nhắn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự cách tân và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem lẩn thẩn van lop 8