Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra tư điển anh việt

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, từ điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn gồm thể thiết đặt app phần mềm từ điển trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển dễ dãi khi hiểu văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, tín đồ học rộng lớn biết các (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc thù sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: giờ đồng hồ Anh giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục công tác
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ bỏ điển laptop
descriptor dictionary : trường đoản cú điển diễn tả
dictionary code : mã tự điển
dictionary order : thứ tự tự điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết kiệu kế bên
frequency dictionary : từ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ gia dụng từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : trường đoản cú điển dữ liệu tích hòa hợp
machine dictionary : từ bỏ điển trang bị
main dictionary : từ điển chính
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : tự điển gửi vị
relocation dictionary : từ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : tự điển tái xác định
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn thông tin

Xem thêm: " Đồng Hồ Cơ Automatic Giá Rẻ, Trả Góp 0%, Hơn 2,074+ Mẫu Đồng Hồ Cơ

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *