Mỗi khi nhắc đến hình ảnh nhân vật dụng Lưu Bị, sẽ không ít người dễ dàng nghĩ ngay cho hình ảnh của các nhân vật bao quanh ông. Đó là một Trương Phi lạnh nảy, dữ tợn; một quan Vũ võ nghệ xuất xắc luân tới mức có phần kiêu ngạo. Thế nhưng có một vị mãnh tướng dù tầm ảnh hưởng và hình hình ảnh được khắc họa không được rõ nét như nhị vị quan tiền – Trương tuy nhiên ông lại là tín đồ chiến đấu không còn sức cẩn trọng và bền bỉ. Nếu như cả quan tiền Vũ lẫn Trương Phi đều buộc phải chết tức tưởi trước cả “người anh lớn” lưu giữ Bị lúc mà trận đánh vẫn còn dang dở thì ông – Triệu Tử Long vẫn mài miệt chinh chiến từ hầu như ngày đầu của cuộc khởi nghĩa còn chỉ chịu tắt hơi phục vì mệnh trời lúc tuổi cao sức yếu rồi mất ở thời lưu giữ Thiện – đàn ông Lưu Bị. Cố gắng nên nói theo một cách khác rằng hay Sơn Triệu Tử Long là mãnh tướng mạo chiến đấu bền chắc nhất không riêng gì ở thời lưu Bị mà của tất cả thời đại nhà Thục Hán nói chung – nhà nước vày Lưu Bị sáng sủa lập bắt buộc ở thời kỳ Tam Quốc mặt nước Trung Hoa.

Bạn đang xem: Thường sơn triệu tử long

Những hiểu giả hâm mộ bộ tè thuyết Tam quốc Diễn Nghĩa của La quán Trung thì chắc rằng ít nhiều cũng đã có lần nghe danh “Ngũ hổ tướng” của phe lưu lại Bị. Cho dù còn nhiều tranh cãi xung đột về chuyên môn võ nghệ tương tự như thứ bậc của những vị “hổ tướng”, thế nhưng có một điều chắc chắn rằng người thứ nhất về với giữ Bị sau quan tiền Vũ, Trương Phi đó đó là Triệu Vân.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nhuộm Giày Da Lộn Và Cách Phòng Tránh Bạc Màu

Ở Hồi đồ vật Bảy của cục tiểu thuyết, sau khi liên minh gồm mười tám lộ chư hầu tan rã vì không tìm được tiếng nói chung trong công cuộc diệt trừ “Quốc tặc” Đổng Trác. Một hôm, phe Viên Thiệu cạn lương yêu cầu bèn lập mưu cùng Công Tôn Toản hợp sức xâm chiếm Ký Châu – một vùng khu đất giàu có, lắm lương. Quan tiền mục ký Châu là Hàn Phức nghe tin Công Tôn Toản mang quân nước Yên, nước Đại kéo mang lại đông lắm; lại có thêm ba bạn bè Lưu Huyền Đức hỗ trợ nên lo ngại biết quan yếu nào địch nổi, tức tốc sai tín đồ mời Viên Thiệu tiếp quản ký kết Châu. Vậy là Viên Thiệu không cần phải đánh nhưng được ký kết Châu, còn Công Tôn Toản biết mình đã biết thành Viên Thiệu lừa yêu cầu sai em là Công Tôn Việt đến nơi Thiệu, giục Thiệu phải chia khu đất như lời giao ước ban đầu. Viên Thiệu không phần đa không giảm đất ngoài ra trở quẻ sai người giả dạng, mật phục giết luôn em của Toản. Từ kia hai phe từng là đồng minh, giờ đây quay mũi giáo kịch liệt chống nhau.

Công Tôn Toản tuyệt tin em bản thân bị Viên Thiệu bày mưu ám hại, đùng đùng tức giận liền lấy hết cả quân bản hậu kéo sang ký Châu. Viên Thiệu thấy Công Tôn Toản kéo quân mang đến cũng tức khắc dẫn quân ra; hai bên mắng nhiếc lẫn nhau. Toản mắng Viên Thiệu là “Thằng bội nghĩa! trước đó ta nghĩ ngươi là con nhà cái dõi Tam Công cần mới bầu làm Minh chủ. Ngờ đâu hiện nay mới biết chẳng qua ngươi cũng chỉ là loài dùng lang.” Thiệu nghe nạm giận lắm, bèn thét to “Ai vào lôi cổ nó ra đây mang lại ta!”

Thiệu nói chưa ngừng lời thì Văn Xú vác giáo, thúc ngựa đuổi Toản yêu cầu lui vào thân trận, Xú tung ngọn giáo tả xung hữu hốt nhiên như vào địa điểm không người. Lúc đó trong quân của Toản tất cả bốn tướng mạo giỏi, liền kéo ùa cả ra đánh nhau với Văn Xú. Xú đâm trúng một bạn ngã ngựa, còn cha người kia đều quăng quật chạy tán loạn. Sẵn thế, Văn Xú rượt xua đuổi Công Tôn Toản chạy lâu năm ra đằng sau trận. Toản bỗng nhiên trông thấy một cái hẻm núi, toan chạy vào đó trốn thì Văn Xú thúc ngựa đuổi rát khiến cho Toản hồn vô cùng phách lạc, cung thương hiệu rơi lả tả, chiếc mũ bên trên đầu cũng rơi xuống đất, đầu tóc xờ xạc cứ rứa mà phi ngựa chạy xung quanh rặng núi. Chạy được một hồi, chẳng may con ngữa của Toản mát sức nhị chân vấp vào nhau té quỵ khiến Toản cũng vấp ngã lăn con quay xuống bờ núi. Trong tích tắc, Văn Xú hăm hở vác ngọn giáo sấn tới đâm. Bất chợt đâu từ vùng phía đằng sau hòn đá cao, một thanh niên tầm vóc tuấn kiệt vác ngọn giáo phi ngựa chiến ra chực đâm Văn Xú…

Công Tôn Toản hoàn hồn lẻn trèo lên sườn núi đứng trông, coi chừng chàng thanh niên ấy mình cao tám thước, ngươi rậm mắt to, mặt rộng má bầu, uy phong lẫm liệt. Hai người thúc ngựa chiến đâm giáo quần nhau năm, sáu mươi hiệp mà không rõ bên nào thua mặt nào được. 2 bên còn đang đánh hăng thì quân cứu vãn viện của Toản kéo đến khiến cho Văn Xú buộc phải quay chiến mã bỏ chạy, chàng thanh niên toan giục ngựa chiến truy kích thì Công Tôn Toản điện thoại tư vấn lại để tạ ơn…

Tôn Toản hí hửng chạy đến, vội vã xuống chiến mã cảm tạ, hỏi rõ bọn họ tên bạn anh hùng. Vị tướng trẻ em chấp nhì tay vái một vái thưa:

“Tôi là fan ở Chân Định, xứ thường xuyên Sơn, chúng ta Triệu tên Vân, trường đoản cú là Tử Long. Nguyên tôi là fan ở địa phân tử của Viên Thiệu, nhân thấy Thiệu không tồn tại bụng trung vua cứu vớt dân yêu cầu tôi bỏ xứ ấy đến đây theo ngài. Không ngờ lại gặp gỡ ngài ở đoạn này!”

*
Chân dung tướng tá quân Triệu Vân – Ảnh vẽ làm việc thời đại công ty Thanh – Trung Quốc.

Như vậy, nhờ sự xuất hiện kịp thời như thần của Triệu Vân nhưng Công Tôn Toản thoát được mũi giáo của mãnh tướng mạo Văn Xú trong gang tấc. Vậy thì sau phen bị tiêu diệt hụt, liệu Thái thú Bắc Bình Công Tôn Toản cùng với binh hùng tướng mạnh, có dám kungfu một trận nữa với Viên Thiệu; và vị sao fan đời hay chỉ nhớ mang đến Thường sơn Triệu Tử Long như là 1 trong viên mãnh tướng bên dưới trướng lưu Bị…?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *