Máy là phiên bạn dạng Nhật sản phẩm likenew 99% sẽ qua sử dụng, cầm tay từ thị trường Nhật.Hỗ trợ 1 lần upgrade mẫu vào 7 ngày đầuHỗ trợ mua trả góp 0% trả trước 0đ qua thẻ tín dụngHỗ trợ mua trả góp từ 18 tuổiHỗ trợ bôi thẻ
*

","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3390000,"display_regular_price":4450000,"image":"title":"XZ2 premium","caption":"","url":"https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1.jpg","alt":"","src":"https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-510x510.jpg","srcset":"https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-510x510.jpg 510w, https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-300x300.jpg 300w, https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-150x150.jpg 150w, https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-100x100.jpg 100w, https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3746,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"Mu00e1y gu1ed3m: hu1ed9p + su1ea1c cu00e1p Sony ","variation_id":3756,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac":"bac","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":3390000,"display_regular_price":4450000,"image":"title":"XZ2 premium","caption":"","url":"https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1.jpg","alt":"","src":"https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-510x510.jpg","srcset":"https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-510x510.jpg 510w, https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-300x300.jpg 300w, https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-150x150.jpg 150w, https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-100x100.jpg 100w, https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1.jpg 600w","sizes":"(max-width: 510px) 100vw, 510px","full_src":"https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://ebestbuyvn.net/wp-content/uploads/2021/01/XZ2-premium-1-247x296.jpg","thumb_src_w":247,"thumb_src_h":296,"src_w":510,"src_h":510,"image_id":3746,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"","variation_description":"Mu00e1y gu1ed3m: hu1ed9p + su1ea1c cu00e1p Sony ","variation_id":3760,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Màu sắc
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *