On the ground là gì

*

Giải say mê nghĩa của nhiều từ "On the ground"

Nghĩa là: trong dân chúng, trong nội cỗ dân chúng

Ví dụ:


- Their political ideas have a lot of tư vấn on the ground.

Bạn đang xem: On the ground là gì

Ý tưởng chủ yếu trị của tín đồ thừa kế có rất nhiều sự ủng hộ

- Many critics have objected lớn the proposal on the grounds that it would be too costly.

Nhiều công ty phê bình đang phản đối khuyến cáo này với lý do nó vượt tốn kém.

- Some commentary is given by experts in the TV studios in London. But they also want reports from their journalist "on the ground". This means that the journalist is actually in Syria where the war is happening.

Một số phản hồi được đưa ra vị các chuyên gia trong studio truyền hình sống London. Mà lại họ cũng muốn report từ nhà báo của họ "trong dân chúng". Điều này có nghĩa là nhà báo thực sự sẽ ở Syria, nơi chiến tranh đang xảy ra.

- Politicians say that there is no fighting, but people on the ground experience violence every day.

Các bao gồm trị gia nói rằng không tồn tại đánh nhau, nhưng những người dân thực sự bắt buộc trải qua đấm đá bạo lực mỗi ngày.

Cách dùng giới từ bỏ On, at cùng in vào câu

Sử dụng in, on, at nhằm chỉ thời gian

1. áp dụng “in” chỉ thời gian

→ Được dùng để làm chỉ khoảng thời gian dài: tháng, năm, mùa, thập niên, gắng kỷ.

E.g. She was born in 1999

(Cô ấy được sinh ra vào thời điểm năm 1989)

→ Được sử dụng trong một kỳ nghỉ cụ thể, một khóa học và các buổi trong ngày.

E.g. We start to work at 8 in the mornings.

(Họ bước đầu làm việc lúc 8 giờ các buổi sáng)

→ Được dùng để làm chỉ khoảng thời gian phải mất để hoàn thánh việc nào đấy hoặc khoảng thời gian trong tương lai.

E.g. She did the crossword in 5 minutes.

(Cô ấy sẽ giải trò chơi ô chữ vào 5 phút.)

E.g. The supermarket will mở cửa in three weeks.

(Siêu thị đã mở trong 3 tuần tới)

Lưu ý: in two weeks = two weeks from now

2. Thực hiện on chỉ thời gian

→ Được dùng làm chỉ ngày trong tuần, trong tháng, trong thời hạn hoặc ngày trong kỳ nghỉ

E.g. Do you usually go out on Sunday evernings?

(Bạn gồm thường ra phía bên ngoài tối máy Bảy không?).

E.g. Her birthday is on 7th Match (Sinh nhật cô ấy là 7/3)

3. áp dụng at chỉ thời gian

→ Được dùng để chi thời điểm.

at 5pmat midnightat noonat nightat luchtimeat sunsetat dawnat sunriseat the age of

E.g. Phone me at luchtime (Gọi cho tôi vào khung giờ ăn trưa)

E.g. I got married at the age of 26 (Tôi đang kết hôn độ tuổi 26)

→ Được dùng để nói về đầy đủ kỳ nghỉ

At the weekend: vào thời điểm cuối tuầnAt weekends: vào cuối tuầnAt Christmas: Vào Giáng SinhAt New Year: Vào lúc tếtAt Easter: Vào lễ Phục sinhAt Thankgiving: trên lễ Tạ ơn

E.g. We often give each other presents at Christmas

(Chúng tôi thường khuyến mãi qua nhau vào đợt nghỉ lễ Giáng sinh)

→ Dùng trong những cụm từ chỉ tầm thời gian.

At the momentAt presentAt the same timeAt that timeAt first

E.g. She am tired at present (Cô ấy vẫn mệt)

Sử dụng in, on, at để chỉ nơi chốn

1. Thực hiện in chỉ nơi chốn

→ Để chỉ vị trí phía bên trong một diện tích, hoặc trong không gian 3 chiều. Khi gồm vật gì đấy được bao quanh.

E.g. Look at the children who are swimming in the pool.

(Hãy trông chừng phần đông đứa trẻ em đang bơi trong hồ.)

→ Một số cụm từ chỉ nơi chốn nhất định.

in the worldin a linein a querein a row,in a bookin a newspaperin a magazinein a photoin a picturein a pocketin a boxin a bottle

E.g. Everest is the highest mountain in the world.

(Everest là ngọn núi tối đa trên thế giới).

→ Dùng trước thương hiệu làng, thị trấn, thành phố, quốc gia,…

E.g. I am living in Lung Cu District. (Tôi đang sinh sống ở huyện Lũng Cú)

→ Được cần sử dụng với phương tiện đi lại đi lại.

Xem thêm: Súng Rửa Xe Ez Jet Water Cannon Commercial, Ez Jet Water Cannon

E.g. We arrived there in a car. (Chúng tôi đã đến đó bên trên một cái xe hơi)

→ Được dùng làm nói về địa điểm một bạn mà không cố nhiên mạo từ.

E.g. His mother is in hospital now.

(Mẹ của anh ý ấy hiện giờ đang làm việc trong dịch viện).

→ Được cần sử dụng chỉ phương phía hoặc một số trong những cụm tự chỉ khu vực chốn.

in the southin the eastin the westin the middle ofin the backfront of

E.g. Can Tho city is in the south of Viet Nam.

(Thành phố yêu cầu Thơ thì nằm tại vị trí phía nam của Việt Nam.)

2. áp dụng on chỉ khu vực chốn

→ dùng để làm chỉ địa điểm trên bề mặt.

On the tableon the carpeton the wallon the ceilingon the blackboardon the screenon the pavementon the dooron the shirton the mapon the page

E.g. The is some dirty on my T-shirt. (Có một vài vết không sạch trên chiêc áo phông của tôi.)

→ Để chỉ nơi chốn hoặc số tầng nhà.

on the platformon the railwayon the farmon the islandon the riveron the beachon the coaston the groundon the 1st floor

E.g. They are working on the 20th floor. (Họ đang làm việc trên tầng 20.)

Được dùng để làm chỉ thương hiệu đường. Phương pháp dùng này chỉ dùng theo văn phong fan Mỹ. Theo văn phong người anh hoàn toàn có thể dùng từ bỏ in để chỉ tên đường.

E.g. I have lived on this road for 15 years. (Tôi đã sống trên con đường này được 15 năm.)

on the buson the trainon the planeon the bicycleon the horseon the motorbike

E.g. There were too many people on the bus. (Có vô số người bên trên xe buýt.)

→ Được cần sử dụng trong một số trong những cụm từ chỉ vị trí.

on the lefton the righton the bottomon the topon the fronton the back.. Of

E.g. Write your name on the đen of answer sheet.

(Viết tên chúng ta vào khía cạnh sau của tờ giấy trả lời.)

3. Thực hiện at chỉ vị trí chốn

→ Dùng để chỉ địa điểm tại một điểm.

At homeat the topat the bottomat the stationat the airportat the doorat the crossroadat the officeat the seasideat the beginingat the end of

E.g. The train stops for an hour at FrankFurt.

(Tàu sẽ dừng lại tại FrankFurt trong khoảng một tiếng).

→ Dùng để chỉ một nơi to hơn, nếu bọn họ chỉ xét địa điểm này như 1 địa điểm.

E.g. Let’s meet at the club.

(Hãy chạm chán mặt nhau sinh sống câu lạc bộ) → điểm chạm mặt mặt

→ Dùng để chỉ nhà, công sở hoặc một địa chỉ cửa hàng bất kì của ai đó

E.g. They were at Mike’s house last night.

(Họ đã ở nhà Mike về tối hôm qua).

→ Dùng trước thương hiệu một tòa công ty khi chúng ta không nghĩ mang đến tòa nhà đó mà chỉ nhắc đến những hoạt động, sự khiếu nại diễ ra vào tòa nhà.

E.g. There is a good film at the CGV cinema.

(Có một bộ phim hay tại rạp chiếu CGV)

→ Chỉ địa điểm làm việc, học tập.

At workat schoolat collegeat university

E.g. My farther is at work now.

(Bây giờ ba tôi đã ở cơ quan.)

→ Chỉ sự hiện diện của một tín đồ tại một sự kiện nào đó.

Cụm từ thường xuyên gặp: at the party, at the meeting, at the concert, at the math, at the lecture,…