Trong 37 món trợ đạo, Ngũ căn với Ngũ lực là những cách thức quý báu, cũng đặc trưng như những pháp khác; rất có thể đưa bạn tu hành từ vị thế phàm phu đến những Thánh trái trong cha thừa. Bọn chúng là phục sức trang nghiêm, là phương tiện đi lại công hiệu giúp fan thẳng tiến trên cách đường tu đạo, hội chứng quả. Vậy Phật tử chúng ta không thể phân vân để trì hành.

Bạn đang xem: Ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần

B. CHÁNH ÐỀ

I. ÐỊNH NGHĨA NGŨ CĂN

Ngũ căn là năm căn. Căn đây tức là căn bản, là nơi bắt đầu rễ, là xuất phát để tất cả các thiện pháp vạc xuất.

Luận Trí Ðộ, quyển sản phẩm công nghệ mười, giải rằng: "Năm căn này là căn bạn dạng để phạt sinh tất cả thiện pháp, nên được gọi là ngũ căn". Năm căn ấy là: Tín căn, Tấn căn, Niệm căn, Ðịnh căn cùng Huệ căn.

II.THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG NGŨ CĂN

1. Tín căn: là lòng tin trẻ khỏe vững chắc. Tin tưởng này không y hệt như lòng tin mù quáng, vô điều kiện, bỏ mặc lý trí của đa số ngoại đạo. Tin tưởng ở đấy là con đẻ của lý trí, là tác dụng của sự suy luận sáng sủa suốt, của sự việc quan sát kỹ càng. Ðức Phật không bao giờ bắt buộc Phật tử tin một điều gì cơ mà không suy luận được, không lý giải được.Vì lòng tin của tín đồ Phật tử khởi từ trí xét đoán. Bởi thế cho nên nó khôn xiết vững chắc, mãnh liệt. Chính nó là căn bản phát sinh các hạnh lành, Phật dạy: "Tin là người mẹ vô lượng của công đức". Mà lại Phật tử tin loại gì? Phật tử tin Tam Bảo:

- Tin Phật: Phật tử hiểu được đức Phật là đấng trọn vẹn giác ngộ, giải thoát. Vì thế, Phật tử xuyên suốt đời tin yêu theo Phật, nhằm hướng tiến tới việc giác ngộ, giải thoát nhưng mà Phật sẽ thân chứng.

- Tin Pháp: Pháp là chân lý, là sự thật nhưng đức Phật đã mày mò ra và truyền lại cho chúng ta. Xuất xắc nói một biện pháp khác, pháp là đạo giáo đúng như thực sự mà đức Phật đã thuyết minh. Bọn họ tin tưởng đông đảo giáo lý ấy, vì fan nói ra là đức Phật, đang thân hội chứng được và giác ngộ được nhờ đạo giáo ấy.

- Tin Tăng: Tăng là tín đồ thật hành những giáo lý của Phật nhằm giác ngộ mình cùng người, là người thay Phật gửi cao ngọn đuốc chánh pháp sáng sủa ngời, nhằm soi đường cho cái đó sinh. Vì thế, Phật tử suốt đời quy hướng tới Tăng.

2. Tấn căn: Tấn là tinh tấn. Tấn căn là sự dũng cảm tinh tấn trên bước đường tu tập không khi nào thối lui. Nếu đã tất cả lòng tin chắc chắn rằng mà ko tinh tấn thực hiện, làm theo những điều mình tin, thì tin tưởng suông ấy trở nên vô dụng, ko đưa chúng ta đến đâu cả.

Vậy vì thế người Phật tử sẽ tin Tam Bảo, thì phải luôn luôn tinh tấn thực hành thực tế giáo lý của Phật.Theo Luận Nhiếp Ðại thừa, tinh tấn có tía thứ:

- Bị sát tinh tấn: Nghĩa là mang áo giáp tinh tấn. Fan Phật tử trong trận chiến đấu để tiêu diệt đau khổ, tiến tới giải thoát, cần phải mang áo ngay cạnh tinh tấn, nhằm khi xông trộn vào trận địa "phiền não", khỏi bị ma quân hãm hại. Nhờ bao gồm áo ngay cạnh này, tín đồ Phật tử tin cậy ở năng lực của bản thân hùng dũng tiến tới, không sợ khó khăn nguy hiểm, ko lùi bước trước một trở ngại xuất xắc một kẻ địch nào.

- Gia hạnh tinh tấn: Nghĩa là luôn luôn cụ sức không bao giờ dừng ngủ trên bước lối đi đến giải thoát. Với sản phẩm công nghệ tinh tấn này, tín đồ Phật tử càng tiến càng hăng, càng thêm sức lực, càng phấn chí không lúc nào biết mệt mỏi.

- Vô tin vui túc tinh tấn: Vô tin vui túc tinh tấn nghĩa là không vui hí hửng tự mãn, cho rằng vừa đầy đủ khi mới thu được một ít thắng lợi trên mặt đường tu hành. Người Phật tử chưa bệnh được Phật quả, thì còn tối ưu gắng mức độ tu luyện mãi, chứ không chịu đựng dừng nghỉ, vui thú cùng với một quả vị tốt thỏi, tạm bợ, như tín đồ bộ hành khi chưa đến đích cuối cùng, thì còn nhiệt huyết bước mãi, chứ không chịu ngừng cuộc hành trình của mình, bằng phương pháp an phận ngơi nghỉ mãi trong cửa hàng trọ bên đường.

3. Niệm căn: Niệm là ghi nhớ. Ghi nhớ đông đảo gì?

a) đầu tiên niệm thí: nghĩa là nhớ tu tía thí. Người Phật tử bình thường nhớ đem tài sản bố thí cho người bần cùng; lấy hùng lực tương trợ người sợ hãi; rước chánh pháp chỉ giáo cho tất cả những người si mê, khiến cho họ hết khổ được vui.

b) thứ hai niệm giới: tức thị nhớ trì tịnh giới để đoạn trừ những phiền óc nghiệp chướng, tăng trưởng các hạnh lành. Giới có cha thứ:

- Nhiếp công cụ nghi giới: phần lớn giới để ngăn cấm các hạnh nghiệp thô xấu, đoạn diệt các nghiệp chướng nơi thân tâm.

- Nhiếp thiện pháp giới: những quy điều đúng pháp cùng lợi ích, người thực hành theo nó, có thể thành tựu tất cả pháp lành.

- Nhiêu ích lãng mạn giới: hầu như điều phương tiện làm ích lợi an lạc cho tất cả chúng sinh.

c) Thứ cha niệm thiên: Luận Nhiếp Ðại thừa tất cả nói: "Thiên niệm trụ là an trụ tư món thiền định". Vậy Niệm thiên là nhớ tu các niệm thiền định, nhằm gạn sạch tất cả phiền não, thể chứng chân như.

4. Ðịnh căn: Ðịnh tuyệt tịnh lự bởi dịch nghĩa chữ Phạn là Dhyana (Thiền na). Ðịnh là lắng vai trung phong yên tịnh, chuyên chú vào chánh pháp, nhằm suy đạt thật nghĩa của nó. Theo Luận Nhiếp Ðại thừa, định hoàn toàn có thể chia làm bố bậc:

- An trụ định: Ðể trung ương an trụ vào định cảnh, quán triệt tán động, vì thế phiền não được tiêu trừ.

Xem thêm: 720 Đầm Cute Ý Tưởng - Váy Đầm Xòe Hàn Quốc Đẹp Hè 2021

- Dẫn phân phát định: vì đoạn sạch sẽ phiền não phải được tạo ra sáu món thần thông là những công đức thù thắng.

- Thành sở tác sự định: do đã phát khởi được các công đức, thần thông, nên thường làm tác dụng cho toàn bộ chúng sinh; cứu độ bọn chúng sinh giải thoát sinh tử, triệu chứng được Niết-bàn.

5. Huệ căn: Huệ là trí huệ sáng suốt, xâm nhập được chân tướng tá của vạn pháp. Trí huệ ấy không tồn tại sự phân biệt, vì rành mạch là công dụng của vọng thức, là mê lầm. Cũng theo Luận Nhiếp Ðại thừa, trí huệ có cha thứ:

- Vô riêng biệt gia hạnh huệ: quán trí nầy không thể thấy tất cả phân biệt, nhưng còn có gia hạnh, nghĩa là còn phải dụng công tu hành, nhằm thành tựu hoàn toàn vô riêng biệt trí. Do thế, nên người ta gọi là "Vô minh bạch gia hạnh huệ".

- Vô phân minh huệ: Trí huệ nầy không tồn tại sự phân biệt, mà không nhất thiết phải gia hạnh vì đã thuần thục. Vì chưng không phân biệt nên không tồn tại mê vọng. Nhờ trí huệ này, bạn tu hành được tự tại thể hội chứng chân như.

- Vô sáng tỏ hậu đắc huệ: xuất xắc hậu đắc trí, tức thị trí huệ có được sau khoản thời gian đã triệu chứng được chân như. Trí huệ này hoàn toàn sáng suốt, tỏ ngộ được thật nghĩa của những pháp. Chư Phật dựa vào hậu đắc trí nầy nhưng mà thi tác vô lượng công đức, để cứu vãn độ chúng sinh.

Nói một cách bao quát giản dị, huệ căn là trí huệ vày thiền định đã làm lặng sạch những vọng tưởng, khác nhau mà phát sinh. Nó thông đạt được sự thật của các pháp; nó là căn cơ phát sinh mọi bài toán vĩ đại nhằm giải thoát chúng sinh.

III.ÐỊNH NGHĨA NGŨ LỰC

Ngũ lực có nghĩa là năm năng lực vĩ đại, năm thần lực của ngũ căn. Nói một cách dễ hiểu: ngũ căn như năm cánh tay, còn ngũ lực như là sức khỏe của năm cánh tay ấy.

IV.THÀNH PHẦN VÀ NỘI DUNG CỦA NGŨ LỰC

1. Tín lực: có nghĩa là thần lực của đức tin, hay sức mạnh lớn lao, vi diệu vày tín căn phân phát sinh.

2. Tấn lực: tức thần lực của đức tinh tấn, hay sức mạnh bất thối chuyển, kiên cố, có thể san bởi mọi trở lực, sức mạnh này bởi vì tấn căn phạt sinh.

3. Niệm lực: có nghĩa là thần lực của sự việc ghi nhớ, hay sức khỏe lớn lao bền bỉ của niệm căn.

4. Ðịnh lực: tức thần lực của sự tập trung tư tưởng hay sức khỏe vĩ đại của định căn.

5. Huệ lực: tức thần lực của trí huệ hay sức khỏe vô biên của huệ căn.

Nói một biện pháp tổng quát, những sức mạnh nầy là công dụng thâu giành được do sự kiên cố tu luyện của ngũ căn. Nó như là một trong ngọn lửa nhảy lên sau khi người ta đã cố gắng nỗ lực cọ ngay cạnh hai cây củi vào nhau để đưa lửa.

C. KẾT LUẬN

Diệu dụng của Ngũ căn và Ngũ lực

Như họ đã thấy nghỉ ngơi trên, Ngũ căn với Ngũ lực vừa là căn bản, vừa là nghị lực để phát sinh, tăng trưởng vô lượng công đức thù thắng.

Bất luận người nào, hễ đã lấy trí làm cho nền tảng, tinh tấn thật hành chánh pháp (tấn), hằng ghi lưu giữ chánh pháp nhằm tiến tu (niệm), triệu tập tư tưởng để trừ sạch mát vô minh phiền óc (định), mang diệu huệ vô khác nhau (huệ) để hội chứng chân như, thì bạn ấy thế nào thì cũng nắm chắc hẳn trong tay trái vị vô thượng nhân tình đề. Vì chưng sao? Vì người ấy đã bao gồm thần lực mập mạp (ngũ lực) bởi ngũ căn gây tạo. Cùng với ngũ lực nầy, hành mang như người bộ hành tất cả đủ phương tiện linh lợi, diệu dụng nhằm băng rừng, vượt biển cả và đi đến đích cuối cùng. Ðích cuối cùng của người tu hành theo chánh pháp có nghĩa là thành Phật. Ðến đích này, fan ấy là ánh nắng của chúng sinh, là ruộng phước tối thắng để chúng sinh gieo mầm an lạc. Chính tín đồ này mới tất cả đủ thần lực, diệu dụng khiến cho chúng sinh biến hóa những kẻ hoàn toàn giải thoát, hoàn toàn giác ngộ.

Kết quả của ngũ căn với ngũ lực phệ lao, quý báu như vậy đó, chúng ta không thể không tu theo hai pháp môn ấy.

*

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *