Lịch Chiếu Khán

yahoo.com
*
Tư vấn 1-408-666-5756
*

Bạn đang xem: Lịch chiếu khán

*

Xem thêm: Vùng Kín Có Vị Mặn - Nước Nhờn Của Phụ Nữ

*

*

LỊCH TRÌNH DUYỆT XÉT VISA
Tháng 12/2021

IR1 / CR1 Quốc Tịch bảo hộ - vk hoặc chồng

IR2 / CR2 Quốc Tịch bảo hộ - Con đơn côi dưới 21 tuổi

IR-5 QuốcTịch bảo lãnh - thân phụ Mẹ

(Các diện này luôn luôn được ưu tiên, thời gian chờ đợihiện nay chỉ tầm 12 -> 15 tháng)

__________________________________________________________

Lịch Trình cho các Hồ Sơ Đương Đơn hiện tại Đang Ở không tính Hoa Kỳ

Diện

Thời gian chờ đón khoảng

NVC sẽ xét lưu ý đến

Tăng đối với tháng trước (tuần)

F-1

Quốc tịch US bảo hộ con độc thân trên 21 tuổi

6 năm 7 mon

Ngày 01 mon 12 năm 2014

0 (Đứng yên)

F-2A

Thẻ xanh BL Vợ/Chồng hoặc con đơn độc dưới 21 tuổi

1.5 => 2.5 năm

Không đề nghị đợi cho ngày ưu tiên. Sẽ tiến hành lên lịch bỏng vấn sau khi hồ sơ hoàn toàn (completed) tại National Visa Center

//

F-2B

Thẻ xanh bảo hộ con cô quạnh trên 21 tuổi

6.5 năm

Ngày 22 tháng 09 năm 2015

0 (Đứng yên)

F-3

Quốc tịch US bảo lãnh con gồm gia đình

13 năm

Ngày 22 tháng 11 năm 2008

0 (Đứng yên)

F-4

Quốc tịch US bảo lãnh anh chị em em

14.5 năm

Ngày 22 tháng 03 năm 2007

0 (Đứng yên)

Lịch Trình cho các Hồ Sơ được nộp 1-1 sớm xin đưa diện tạiHoa Kỳ

(Áp dụng cho tất cả những người hiện đang ở Hoa Kỳhợp pháp bằng các chiếu khán (visa) phi di dân (như du lịch, du học...) và có hồ sơ bảo lãnh định cư đã được US-CIS chấp thuận)

Diện

Thời gian chờ đợi khoảng

Đương solo được phép nộp làm hồ sơ xin đưa diện giả dụ hồ sơ đã có sở di trú chấp thuận và ngày ưu tiên của là: