Phật Đỉnh Tôn chiến hạ Đà Ra Ni giờ Phạn là uṣṇīṣa-vijaya dhāraṇī, cũng có tên là ‘’Trừ dòng Chướng Phật Đỉnh”, chân ngôn này rất màu nhiệm, oai lực bất khả bốn nghì, độ thoát khổ thú bọn chúng sinh vào sáu đạo luân hồi.

*
Phật Đỉnh Tôn win Đà Ra Ni

Trong tởm Phật Đỉnh Tôn win Đà Ra Ni, Đức Phật gồm dạy:1. Nếu tất cả chúng sinh như thế nào bị khổ nạn, tội chướng cực nặng, không ai cứu hộ, nên chọn ngày trăng sáng, tắm rửa gội, mang y phục sạch sẽ sẽ, thọ chén quan trai giới, quỳ trước tượng Phật tụng Đà Ra Ni này 1.080 biến đổi thì toàn bộ tội nghiệp, chướng nạn gần như tiêu diệt. Kẻ ấy sẽ được thanh tịnh giải thoát, được môn Tổng Trì Đà Ra Ni, biện tài vô ngại.

Bạn đang xem: Kinh phật đảnh tôn thắng đà ra ni

2. Nếu kẻ như thế nào tuy không trì tụng, cơ mà chỉ nghe âm thanh của Đà Ra Ni này lọt vào tai, tức ngay thức thì thành hạt tương tự Phật. Ví như một ít kim cang rớt xuống đất, tất theo lần lượt xuyên lọt cho nơi phiên bản tế mới dừng, khu đất tuy dày cần yếu làm trở ngại. Chân ngôn này cũng thế, khi đang lọt vào tai, ngay tắp lự huân tập khiến cho lần lần kết quả này chính giác, phiền não tuy nặng cũng thiết yếu ngăn che. Cho dù kẻ ấy bị đọa vào cõi Địa Ngục, Ngạ quỉ, bàng sinh cũng không bị nghiệp báo làm cho hạt giống đó tiêu mất, ngoại giả nương sức thần chú theo lần lượt tiến tu cho đến khi thành Phật.

3. Nếu chúng sinh nào một phen nghe được Đà Ra Ni này, qua kiếp lúc này sẽ không còn bị các tật bệnh và các sự khổ não, cũng không còn thọ thân bào thai, tùy theo chỗ hóa sinh hiện địa điểm hoa sen. Từ đó về sau, ngũ nhãn lần lần thanh tịnh, được túc mạng trí, kiết sử tiêu trừ, sẽ bệnh quả vô thượng đẳng giác.

*

4. Nếu tất cả kẻ nào new chết, hoặc bị tiêu diệt đã lâu, có fan tụng 21 biến hóa Đà Ra Ni này vào trong 1 nắm khu đất hoặc cát, rải lên thi hài, kẻ ấy sẽ được sinh về 10 phương Tịnh Độ. Như fan chết thần thức đã trở nên đọa vào địa ngục, ngạ quỉ, bàng sinh, khi đất cát ấy dính vào hài cốt, cũng được thoát ngoài ác thú, sinh lên cõi trời.

5. Nếu chúng sinh nào hằng ngày tụng Đà Ra Ni này 21 biến, ưng tiêu được sự thờ dàng to lớn của toàn bộ thế gian, lúc xả báo thân đang sinh về quả đât Cực Lạc, kẻ nào thường niệm tụng sẽ được tăng lâu mạng, tận hưởng sự vui thù thắng, sau này sinh về 10 phương Tịnh Độ, nghe pháp mầu, được lâu ký, ánh nắng nơi thân chiếu tất cả cõi Phật, và bệnh Đại Niết Bàn.

6. Nếu muốn được oai phong lực từ tại, hành trả dùng những thứ bột như bột nếp, bột gạo v.v.. Nắn thành hình bạn để 8 phương hướng nơi bầy tràng, sớm hôm đối tám phương nhưng tụng chú, tất cả sẽ được như ý.

7. Trường hợp nước lụt dâng, hướng về phương đó tụng chân ngôn này 108 đổi thay cầu nguyện, thì nước đã rút lui.

8. Ví như bị nàn vua, nàn quan, nạn binh, nàn giặc cướp, nạn khẩu thiệt, tụng chân ngôn này 21 biến vào khoảng thời gian thứ nước thơm, đem rưới bên trên đỉnh Phật, những nạn đang tiêu diệt.

9. Nếu chúng sinh làm sao tướng mạng yểu, ý muốn cầu sống lâu, hãy lựa chọn ngày trăng sáng, trai giới, tắm rửa gội, khoác y phục sạch, tụng chân ngôn này đầy đủ 1.080 biến, sẽ được trường thọ, tất cả tội chướng đa số trừ diệt.

*

10. Nếu như có người tụng chân ngôn này một đổi thay vào lỗ tai của ngẫu nhiên loài ráng thú nào, thì sinh các loại ấy kiếp đó không thể thọ thân núm thú, cho dù nó bao gồm nghiệp nặng sẽ ảnh hưởng đọa vào địa ngục, cũng được thoát ly.

11. Giả dụ kẻ nào bệnh tật trầm trọng, chịu các đau khổ, được nghe Đà Ra Ni này, đang lìa căn bệnh khổ, tội chướng tiêu diệt. Cho tới các chúng sinh trong tư loài nghe được chú này các xả dịch khổ, lìa thân bào thai, hóa sinh chỗ hoa sen, tùy thuộc vào chỗ sinh, lưu giữ biết đời trước luôn ghi nhớ mất.

12. Nếu tất cả chúng sinh làm sao vừa mới khôn lớn, vẫn tạo các thứ tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, cho tới lúc tuổi già, tự để ý đến biết mình vày nghiệp ác này sau khoản thời gian mãn phần đã đọa vào địa ngục A Tỳ, chịu sự khổ mập trải trải qua không ít kiếp, rồi chuyển phiên vần luân hồi trong 3 mặt đường ác không ai cứu vớt. Fan ấy nên chọn ngày rằm, rửa ráy gội mặc y phục tinh khiết, dùng cái bát bằng vàng, bạc tình hoặc đồng, lượng cất ước một thăng, đựng nước trong sạch để trước tượng Phật, thọ giới nhân tình Tát, trì trai thanh tịnh. Nơi bọn tràng, mình đứng nghỉ ngơi phương Đông nhắm tới tượng Phật sống phương Tây, đỉnh lễ chí thành sám hối. Rồi tụng Đà Ra Ni này 1.080 đổi thay giữa chừng không con gián đoạn, kế đó dùng nước ấy rưới tứ phương cùng trên dưới, nguyện cho tất cả đồng được thanh tịnh. Chiếu lệ này xong, tất cả tội chướng hầu hết được tiêu diệt, thoát khỏi nghiệp báo địa ngục tam đồ, vua Diêm Ma La buông tha, thần tư Mạng vui đẹp, ko sanh giận trách, quay trở lại chắp tay cung kính, tùy hỉ ngợi khen công đức.

*

13. Nếu muốn cứu độ tín đồ tội nặng, hãy chọn ngày rằm, tụng chân ngôn này vào mật hoặc sữa 1.080 biến, rồi cho tất cả những người đó ăn. Làm cho như thế, đương nhân đã tiêu trừ tội chướng sinh về cõi lành, theo thứ tự tiến tu, hội chứng quả vô thượng đẳng giác.

14. Giả dụ tụng 21 thay đổi chân ngôn này gia trì vào tăm xỉa răng, rồi đem dùng có thể trừ bệnh đau răng, được táo tợn khỏe, thông minh, ngôi trường thọ.

Xem thêm: Thủ Tục Đăng Ký Sim Sinh Viên Vinaphone Chính Xác Nhất 2022, Gói Cước Học Sinh Sinh Viên

15. Nếu như muốn cứu độ tội khổ của loài súc sinh, yêu cầu gia trì chân ngôn này vào cát hoặc đất đá quý 21 biến, rồi rải trên mình bọn chúng và tứ phương, tội chướng của bọn chúng nó đã tiêu diệt.

16. Nếu tất cả chúng sinh nào mong được phước đức đầy đủ, mong muốn cầu tài bảo xứng ý, muốn cứu hộ cứu nạn mình và người nên khởi lòng lành, mỗi ngày phát nguyện sám hối, đối trước tượng Phật, kiết ấn tụng chân ngôn này bảy biến, trung khu không tán loạn, ánh mắt tượng Phật không di động, rồi lấy công đức ấy hồi thí cho tất cả chúng sinh. Tác pháp và tất cả tâm lành như thế, quyết định sẽ được như nguyện, tăng phước lộc trong hiện tại tại, cho tới cả các đời sau.

17. Giả dụ hành đưa ở nơi lũ tràng hàng ngày ba thời, từng thời tụng chân ngôn này 21 biến chuyển gia trì vào chén nước sạch, rồi dùng tâm trân trọng bưng bát nước uống. Làm như thế sẽ tiêu trừ các bệnh, sống thọ trăm tuổi, giải mọi ân oán kết, ngôn ngữ thanh diệu, biện tài thông suốt, từng đời hay được Túc Mạng Thông, nhớ biết chi phí kiếp. Trường hợp đem bát nước ấy rưới trong phòng nhà, cho tới chỗ chuồng trâu, ngựa, thì vị trí đó sẽ được oai lực của đôi bàn chân ngôn giữ lại gìn an ổn, trừ những nạn: La sát, rắn, rồng. Như đem bát nước ấy, miệng tụng chú rưới bên trên đỉnh fan bịnh và cho người mắc bệnh uống, các thứ bệnh trở nặng sẽ tiêu trừ.

*

18. Nếu muốn tiêu trừ các tai chướng, nên dùng vải vóc lụa vụn năm sắc, kết làm cây phất trần. Kế kia tụng chân ngôn vị trí cây phất, quét bụi nơi tượng Phật cùng kinh. Thường có tác dụng như thế, chướng nạn của chính mình sẽ tiêu, cơ mà tội nghiệp của chúng sinh cũng khá được trừ diệt.

19. Giả dụ bị những khẩu thiệt, tai tiếng phát khởi, nên dùng châu sa hòa với bạch mật, hoặc đường cát trắng, tụng chân ngôn vào kia 21 biến, rồi rước thoa vào môi 100 tượng Phật. Làm như thế khẩu thiệt, tăm tiếng sẽ tiêu trừ.

20. Nếu bà xã chồng chán ghét nhau, ý muốn được hòa thuận, tụng chân ngôn vào vải tốt lụa 21 biến, đem may áo cho chồng hoặc vợ mặc, làm cho như thế, vợ chồng sẽ hòa thuận.

21. Nếu tín đồ nam hay thiếu phụ bị ma quỉ khuấy rối, hoặc phần âm yêu đắm, quyến luyến ko tha, cần giữ thiết yếu niệm vừa tụng chân ngôn vừa xoa khắp mình nàn nhân, kế đó mang tay vỗ vào thân, ma quỉ liền quăng quật chạy.

22. Nếu tín đồ nữ không người nào đến cưới hỏi, đề xuất dùng muối xuất sắc sạch, tụng chân ngôn vào đó 108 biến, rồi đem cúng dàng hiện tại tiền tăng, tất sẽ được như ý.

23. Nếu nơi ở tất cả quỷ thần dữ khuấy rối, buộc phải tụng Đà Ra Ni vào thức nạp năng lượng 21 biến đổi rồi đem cúng thí mang lại ăn. Trong những lúc ấy lại nói: "Nay tôi bái thí cho những vị, như không làm cho tổn hại bọn chúng sinh thì tùy ý nghỉ ngơi lại, nếu làm cho tổn sợ thì nên mau đi khu vực khác". Trường hợp quỷ thần dữ dằn không nghe lời, cần dùng nọc sắt nhiều năm 12 ngón tay, tụng chân ngôn vào đó 21 vươn lên là rồi rước đóng xuống đất. Làm cho như thế, các quỷ thần dữ đề xuất chạy ra khỏi địa giới.

24. Nếu gồm bệnh nhân bị tinh mị dựa vào, kẻ cứu hộ cứu nạn nên nhìn chú ý vào mặt fan bệnh mà tụng Đà Ra Ni này, tinh mị đã xuất ra.

25. Nếu gồm quỷ La tiếp giáp hoặc các loài quỷ dữ vào quốc giới gây nhức bệnh, có tác dụng khủng cha và não loạn dân chúng, buộc phải xưng niệm Tam Bảo, sớm hôm tụng trì Đà Ra Ni này, kiết ấn Phật Đỉnh Tôn chiến hạ rải khắp bốn phương, thì các tai nạn gần như tiêu diệt, có tác dụng như thế, cũng cứu vãn được bọn chúng sinh lâu khổ ngơi nghỉ tam đồ.

26. Nếu muốn thí nước mang đến loài ngạ quỷ, tụng chân ngôn này vào nước sạch 7 biến, rồi rải khắp 4 phương, trung tâm tưởng mồm nói, cầu cho chúng được lâu dụng, thì những ngạ quỷ sẽ tiến hành uống nước cam lộ.

*

27. Nếu người nào mua sắm ế ẩm, muốn được quý khách hàng chiếu cố, thường kết ấn tụng chân ngôn này 21 biến, an trí tượng Phật nơi khu vực tinh sạch bí mật đáo nhưng cúng dàng, tất sẽ được như ý.

28. Nếu bạn nào hằng ngày 3 thời, từng thời tụng Đà Ra Ni này 21 biến, kính cẩn cúng dàng, chí trung tâm thọ trì, vì fan khác giải nói, fan ấy sẽ tiến hành an vui, sống lâu, ko bệnh, tạo ra trí huệ được túc mạng thông, lúc lâm thông thường như ve bay xác, ngay lập tức được sinh về nhân loại Cực Lạc, tai không hề nghe giờ đồng hồ địa ngục, huống chi bị sa đọa. Kẻ ấy vẫn tuần trường đoản cú tiến trê tuyến phố đạo quả cho đến khi thành Phật.

(Quý vị rất có thể tải Nghi quỹ tu trì giản lược Đức bản tôn Tôn chiến thắng Phật mẫu mã tại đây)

Chương trình Đại lễ ước an lành Namgyalma (Phật Đỉnh Tôn chiến hạ Phật Mẫu)

Tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

Địa điểm: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh giấc Vĩnh Phúc)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *