Nhập bất cứ thông tin gì về bài hát bạn có nhu cầu tìm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống cung cấp việc tìm kiếm kiếm với giờ Việt không vệt và có dấu
远 离 了 红 尘 幻 影 Yuǎn lí le hóng chén bát huàn yǐng Đã xa rồi, hồng trằn hoang hình ảnh 难 忘 你 盈 盈 笑 容 rốn wàng nǐ yíng yíng xiào róng cực nhọc quên sao, nụ cười của anh 昨 夜 小 楼 寻 旧 梦 Zuó yè xiǎo lóu xún jiù mèng Đêm qua, lầu nhỏ, tìm giấc mộng 剑 侠 情 缘 任 我 行 Jiàn xiá qíng yuán rèn wǒ xíng kiếm hiệp tình duyên, khoác em đi 花 开 花 落 几 重 重 Huā kāi huā luò jǐ chóng chóng Hoa rơi, hoa nở, được mấy hồi 江 湖 儿 女 也 多 情 Jiāng hụ ér nǚ yě duō qíng Giang hồ nước thiếu nữ, cũng đa tình 对 镜 女 儿 初 长 成 Duì jìng nǚ ér chū cháng chéng Soi gương, bạn nữ nhi, tôi đã lớn 指 间 青 丝 斩 清 风 Zhǐ jiān qīng sī zhǎn qīng fēng Ngón tay ngịch tóc gió tung cất cánh 从 此 后 Cóng cǐ hòu trường đoản cú đó sau đây 不 问 人 间 情 多 浓 Bù wèn nhón nhén jiān qíng duō lạnh Quản gì, cõi tục tình nồng thắm 只 愿 有 Zhī yuàn yǒu Chỉ muốn, 只 愿 有 你 过 一 生 Zhī yuàn yǒu nǐ guò yī shēng chỉ ao ước có anh trọn đời này 刀 光 剑 影 伴 行 程 Dāo guāng jiàn yǐng bàn xíng chéng Đao quang tìm ảnh, theo mỗi bước 饮 不 尽 几 多 柔 情 Yǐn bù jìn jǐ duō róu qíng Uống sao chẳng cạn, vài giọt tình 多 年 后 Duō nián hòu Nhiều năm tiếp theo 试 问 当 年 梦 初 醒 Shì wèn dāng nián mèng chū xǐng demo hỏi chuyện cũ, mơ vừa thức giấc 剑 侠 情 Jiàn xiá qíng kiếm hiệp tình, 剑 侠 情 缘 侧 耳 听 Jiàn xiá qíng yuán cè ěr tīng kiếm hiệp tình duyên lắng tai nghe 梦 中 事 当 不 得 真 Mèng zhōng shì dāng bù de zhēn Chuyện vào mơ, có lẽ rằng không là thật 回 首 看 斜 阳 正 浓 Huí shǒu kàn xié yáng zhèng nóng quay đầu lại, tà dương đang xuống rồi
远 离 了 红 尘 幻 影 yuǎn li le hong chen huan yǐng domain authority xa roi, hong tran hoang anh 难 忘 你 盈 盈 笑 容 nan wang nǐ ying ying xiao rong kho quen sao, nu cuoi cua anh 昨 夜 小 楼 寻 旧 梦 zuo ye xiǎo lou xun jiu meng dem qua, vệ sinh nho, tim giac muốn 剑 侠 情 缘 任 我 行 jian xia qing yuan ren wǒ xing kiem hiep tinh duyen, mac em di 花 开 花 落 几 重 重 huā kāi huā luo jǐ chong chong hoa roi, hoa no, duoc may hoi 江 湖 儿 女 也 多 情 jiāng hu er nǚ yě duō qing giang ho thieu nu, cung domain authority tinh 对 镜 女 儿 初 长 成 dui jing nǚ er chū chang cheng soi guong, nu nhi, minh da lon 指 间 青 丝 斩 清 风 zhǐ jiān qīng sī zhǎn qīng fēng ngon tay ngich toc gio tung bay 从 此 后 cong cǐ hou tu vị ve sau 不 问 人 间 情 多 浓 bu wen ren jiān qing duō nong quan gi, nhan gian tinh nong tham 只 愿 有 zhī yuan yǒu đưa ra muon, 只 愿 有 你 过 一 生 zhī yuan yǒu nǐ guo yī shēng đưa ra muon teo anh tron doi ni 刀 光 剑 影 伴 行 程 dāo guāng jian yǐng ban xing cheng dao quang quẻ kiem anh, theo tung buoc 饮 不 尽 几 多 柔 情 yǐn bu jin jǐ duō rou qing uong sao chang can, vai giot tinh 多 年 后 duō nian hou nhieu nam giới sau 试 问 当 年 梦 初 醒 shi wen dāng nian meng chū xǐng thu hoi chuyen cu, mo vua tinh 剑 侠 情 jian xia qing kiem hiep tinh, 剑 侠 情 缘 侧 耳 听 jian xia qing yuan ce ěr tīng kiem hiep tinh duyen lang tai nghe 梦 中 事 当 不 得 真 meng zhōng shi dāng bu de zhēn chuyen vào mo, co le khong la that 回 首 看 斜 阳 正 浓 hui shǒu kan xie yang zheng nống quay dau lai, ta duong da xuong roi
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *