Gỗ thông bào 4 mặt

Gỗ thông nhập khẩu :Xuất xứ : Phần LanQuy giải pháp : Dày 38mm x phương diện rộng 198mm x dài 4800mm - 5700mm Dày 45mm x khía cạnh 95mm x lâu năm 5700mmTiêu chuẩn : S4S - Bào lán 4 mặtHàng hầu hết đẹp, mắt các nhưng nhiều phần là đôi mắt sống, mặt hàng ít ruột.Giá gỗ thông trắng trên kho :
*
Tem nhập khẩu từ nhà hỗ trợ thể hiện nay thông số, quy phương pháp của khiếu nại gỗ
*
Mặt giảm kiện mộc thông trag81 dày 36mm
*
Bề mặt mộc thông white dày 36mm mặt rộng 198mm
*
*
*
Hình chụp cận cảnh bề mặt kiện mộc thông trắng đã có được bào lán mịn.
*
*
Hình chụp bên hông kiện gỗ thông trắng dày 36mm
*
Tem nhập khẩu từ nhà cung ứng kiện mộc thông white dày 45mm phương diện 95mm
*
Bề khía cạnh kiện mộc thông white dày 45mm mặt 95 mm