Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản bạn sẽ chỉ là member cá nhân. Để nâng cấp hội viên, vui lòng contact với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công ty cp dược tw mediplantex

*

*

*
*
15973

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX

Giới thiệu

Tiền thân công ty CP Dược trung ương MEDIPLANTEX là công ty thuốc Nam-Bắc thuộc bộ nội thương. Sau rất nhiều lần biến hóa doanh nghiệp, năm 2005, doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu thành doanh nghiệp cổ phần và biến đổi tên điện thoại tư vấn thành doanh nghiệp Cổ phần Dược tw MEDIPLANTEX.


Họ cùng tên Chức vụ
è cổ Hoàng Dũng Tổng Giám đốc
è cổ Hoàng Dũng Tổng Giám đốc
trằn Hoàng Dũng Tổng Giám đốc

Xem thêm: Nhà Sách Y Khoa Huế - Nhà Sách Y Dược, Thừa Thiên

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn chủ sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

doanh thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất roi trên tổng gia sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất roi trên vốn chủ download
*

Việt Thuận Group: Doanh nghiệp vận tải đường bộ biển số một và dấu ấn trong nghề công nghiệp không sương Việt Nam


Trang thông tin nội cỗ của Công ty cổ phần báo cáo Đánh giá nước ta (Vietnam Report).

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *