Sản phẩm phía bên trong danh mục: Phim cỗ -> B Phim bộ -> J Phim cỗ -> 1991 ~ 2000 Phim bộ -> Hong Kong Phim cỗ -> Cổ Trang Phim bộ -> Hình Sự Phim cỗ -> kiếm Hiệp coi Phim Online


*


Bao Thanh Thiên TVB (1995) 80 tập - Justice Pao - HD - Lồng tiếng

Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4

Tập 5

Tập 6

Tập 7

Tập 8

Tập 9

Tập 10

Tập 11

Tập 12

Tập 13

Tập 14

Tập 15

Tập 16

Tập 17

Tập 18

Tập 19

Tập 20

Tập 21

Tập 22

Tập 23

Tập 24

Tập 25

Tập 26

Tập 27

Tập 28

Tập 29

Tập 30

Tập 31

Tập 32

Tập 33

Tập 34

Tập 35

Tập 36

Tập 37

Tập 38

Tập 39

Tập 40

Tập 41

Tập 42

Tập 43

Tập 44

Tập 45

Tập 46

Tập 47

Tập 48

Tập 49

Tập 50

Tập 51

Tập 52

Tập 53

Tập 54

Tập 55

Tập 56

Tập 57

Tập 58

Tập 59

Tập 60

Tập 61

Tập 62

Tập 63

Tập 64

Tập 65

Tập 66

Tập 67

Tập 68

Tập 69

Tập 70

Tập 71

Tập 72

Tập 73

Tập 74

Tập 75

Tập 76

Tập 77

Tập 78

Tập 79

Tập 80

Link tải về Fshare

Tập 1

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/SSASWUALT5WV

Tập 2

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/TXZWAEUS79IF

Tập 3

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/BXJNDJDWABH6

Tập 4

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/E6F9T2H2I3NS

Tập 5

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/NICXDP7NDLN7

Tập 6

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/T7BPDGTK4LDR

Tập 7

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/GPUYZUY1YID1

Tập 8

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/65VRVT8E1MU5

Tập 9

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/441FVS4XZYLR

Tập 10

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/UJVKXOCFTJZ4

Tập 11

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/SD6GL996WPMQ

Tập 12

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/OBA6S54UL96S

Tập 13

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/4FGS9PH2I6Y4

Tập 14

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/7S675WUBN242

Tập 15

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/XBH7ALRUNH5Y

Tập 16

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/PUTCV7Z5HR2R

Tập 17

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/GD8QSIVNBDLN

Tập 18

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/SFHUIOP6FEDF

Tập 19

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/XLXO8WLZXF1J

Tập 20

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/FVT9KT2MM256

Tập 21

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/8NEOZN1TVL3D

Tập 22

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/LCO5C2W7WRUO

Tập 23

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/343TLAACJHIV

Tập 24

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/HAN7QTNIALXN

Tập 25

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/4HR54UQSJYZR

Tập 26

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/YJLZXG8F7GFF

Tập 27

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/9U63J9EVZ4AQ

Tập 28

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/2MPFP2VWQLIH

Tập 29

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/HTEAXIJUE8KX

Tập 30

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/886WPMOA5LBH

Tập 31

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/7HJZ38JPQAVC

Tập 32

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/1NZN4BVAG53Q

Tập 33

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/H1GVUDW983GT

Tập 34

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/J2EKG7F7ILAC

Tập 35

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/JE579EX83IZ6

Tập 36

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/NDKGASTHOQB5

Tập 37

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/47DYH8E1QC7Q

Tập 38

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/G2NTXWHC33VX

Tập 39

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/QZJGBZRJ4OSN

Tập 40

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/MF1MO9159KWI

Tập 41

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/GUL5PSONYLT1

Tập 42

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/HVPOXF3URX7T

Tập 43

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/B38M5J1A233V

Tập 44

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/FP441GVUAMYR

Tập 45

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/Y1YIE6D1UTCZ

Tập 46

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/VXSWXN5IVNBE

Tập 47

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/93GPW6TE7IOO

Tập 48

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/IAIGIUINKKT6

Tập 49

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/ZRJ3I3J9EV29

Tập 50

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/PDFTIVLZYLRS

Tập 51

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/7OKLXLYRNPB4

Tập 52

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/ZMU61DI5VS1H

Tập 53

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/OUXT1DKGASWV

Tập 54

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/XVBMWG9ODH1H

Tập 55

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/9YV6WT4RBXHD

Tập 56

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/JRYA8149PH2I

Tập 57

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/5Z93D9ZV6XWF

Tập 58

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/8Z2YH8DV16L5

Tập 59

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/MV9BLQPYID2V

Tập 60

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/7XRTIS65ZB95

Tập 61

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/LKOJBQIZ9XOA

Tập 62

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/NFTMETPSJ2DF

Tập 63

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/BWCP9T61FRC3

Tập 64

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/NWAH7CUZ6JXT

Tập 65

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/W6VOJAIHMESK

Tập 66

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/872DH1FP43UR

Tập 67

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/2YG3REB5GNN2

Tập 68

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/1XBH65VS4TL7

Tập 69

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/M231MQMKPJAJ

Tập 70

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/KM4DB4DB3AU5

Tập 71

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/L6TE7HK7Y1U1

Tập 72

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/4C23W3GOTTE6

Tập 73

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/W133UR3RC6JW

Tập 74

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/BSOSMIGFGQ42

Tập 75

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/7Z39NBAA818R

Tập 76

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/MKPKE2QDA1ZM

Tập 77

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/87Y244X28PLM

Tập 78

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/5ASUL6R2Q9QQ

Tập 79

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/7AKQOV7Z38M7

Tập 80

https://adf.ly/8427385/www.fshare.vn/file/YPDFRBZRJ4NQ

BAO THANH THIÊN - 1995(Địch Long, Liêu Khải Trí, Huỳnh Nhật Hoa...)

Tên tiếng Hoa: 包青天Tên việt: Bao Thanh ThiênTên giờ đồng hồ Anh: Justice PaoHãng sản xuất: TVB.Audio: SCTVSố tập: 80Giám Chế: Trang Vỹ Kiện

Diễn viên:Địch Long – Bao Thanh ThiênLiêu Khải Trí – Công Tôn SáchHuỳnh Nhật Hoa – Triển ChiêuLương Bội Linh – Hà Ý Ý / Hà Phiên PhiênQuan Vịnh Hà – đưa Ngọc TrânĐàm Diệu Văn – Võ Thủ NghiệpThiệu Mỹ Kỳ – Phạm MẫnVương Vỹ – Hiệp Trung MinhLữ Tụng hiền hậu – Triệu PhiTăng Vỹ Quyền – Bùi Ngạo ThiênDiệp Uẩn Nghi – Diệp Tố Tố/Diệp đái ThanhThái Quốc Khánh – Diệp Tri ThuThái thiếu hụt Phân – Tôn tiểu NgạnTrần Cẩm Hồng – Dương Gia BảoLương Uyển TịnhLương Gia NhânCung trường đoản cú ÂnMạch Gia KỳPhan Chí VănNgũ Vịnh Vy

Nội dung diễn biến chia ra từng đoạn một, gạch rõ pháp lý và tình cảm, cố tạo ra một làng mạc hội thanh thản và nhân chuyện khử ác trừng gian trừ bạo an lương, mong muốn đời người noi gương.

Trong phim với nhiều đoạn riêng biệt. Chẳng hạn như hiệp đạo Hoa hồ nước Điệp siêng giết ác bá. Liễu Nguyệt Nga vô tình bị can vào vụ mưu sát, người chồng còn đứng ra làm cho chỉ chứng, dưới không hề thiếu nhân triệu chứng và đồ gia dụng chứng, liệu cô ta hoàn toàn có thể trắng án chăng?

Đỗ Thập Tam Nương đã từng cứu Bao Đại Nhân bay hiểm trong một cơn nguy nào đó, vài năm sau, trong một vụ án bị cáo đó là chồng cùa bà ta.

Bao Đại Nhân thấy có tương đối nhiều nghi điểm, liệu ông ta tất cả cách xét xử một phương pháp nghiêm minh chăng? có rất nhiều đoạn hồi hộp hơn nữa …

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *