Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (394.84 KB, 17 trang )


Bạn đang xem: Bài tập về sắt và hợp chất của sắt

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINHTrường trung học phổ thông Lý hay KiệtChào mừng quí thầy cô về dự giờ xin chào mừng các em lớp 12A2Tiết 55 – bài bác 37: LUYỆN TẬP:Tính hóa chất của sắt cùng hợp chất của sắtGV dạy: Nguyễn Đức KỳTrường trung học phổ thông Hàn ThuyênI. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:1. Thông số kỹ thuật electron fe (Fe):- Số oxi hóa thường chạm chán của fe là 0, +2 và +3.Cột A Cột B1. Cấu hình electron của sắt:a. 1s22s22p63s23p63d44s1 hay 3d44s1.2. Thông số kỹ thuật electron của ion Fe2+:b. 1s22s22p63s23p63d6 tuyệt 3d6.3. Thông số kỹ thuật electron của ion Fe3+:c. 1s22s22p63s23p63d64s2 xuất xắc 3d64s2.d. 1s22s22p63s23p63d5 tốt 3d5.Các em hãy ghép tin tức ở cột A với cột B thế nào cho phù hợp?I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có):1. Sắt + 2HCl → FeCl2 + H22. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl3. Fe(OH)2 FeO + H2O4. Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O5. 4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O6. 2Fe + 3Cl2 2FeCl3
7. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl8. 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O9. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O10. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl311. 2FeCl3 + fe → 3FeCl212. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3FeFeCl2FeCl3Fe(OH)2Fe(OH)3 Fe2(SO4)3FeSO4Fe2O3FeO(1)(2)(3)(4)(5)(10) (11) (12)(6)(7) (8)(9)2. đặc thù hóa học đặc trưng của fe (Fe):to, không có kkto
, gồm kktototoI. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:2. đặc điểm hóa học đặc thù của sắt (Fe):- Sắt là một trong kim loại hoạt động trung bình, tùy nằm trong vào hóa học oxi hóa mà sắt rất có thể bị lão hóa lên số thoái hóa +2 hoặc +31. Sắt + 2HCl → FeCl2 + H22. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl3. Fe(OH)2 FeO + H2O4. Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O5. 4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O6. 2Fe + 3Cl2 2FeCl37. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl8. 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O9. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O10. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl311. 2FeCl3 + sắt → 3FeCl212. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3FeFeCl2FeCl3Fe(OH)2Fe(OH)3 Fe2(SO4)3FeSO4
Fe2O3FeO(1)(2)(3)(4)(5)(10) (11) (12)(6)(7) (8)(9)H2Oto, không tồn tại kkto, có kktototoI. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:a. Hợp chất sắt (II): gồm tính khử là quánh trưng: Fe2+ → Fe3+ + 1e
có tính oxi hóa sệt trưng, tùy thuộc vào bản chất của chất khử cơ mà Fe (III) bị khử về Fe(II) hoặc Fe:Fe3+ + 1e → Fe2+ hoặc Fe3+ +3e → Fe3. Hợp chất của sắt:Ngoài ra hợp hóa học của fe còn hoàn toàn có thể tham gia vào bội phản ứng axit-bazơ, phản ứng hiệp thương (ở đó sắt không bị thay đổi SOH).FeFeCl2FeCl3Fe(OH)2Fe(OH)3 Fe2(SO4)3FeSO4Fe2O3FeO(1)(2)(3)(4)(5)(10) (11) (12)(6)(7) (8)(9)b. Hợp hóa học sắt (III): I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:4. Kim loại tổng hợp của sắtDựa vào yếu tắc chính, em hãy phân biệt gang cùng thép?Gang Thép
Gang Thép- Gang là kim loại tổng hợp của Fe-C trong các số ấy có 2-5% C về cân nặng và một lượng nhỏ các nguyên tố khác Si, Mn, S - Thép là hợp kim của Fe-C trong số ấy có 0,01-2% C về cân nặng và một số các nguyên tố không giống Si, Mn, Cr, Ni Về nhà những em tự nghiên cứu lại những phản ứng chính xảy ra trong quá trình luyện gang và thép!II. BÀI TẬP:Bài 1: gồm 3 mẫu kim loại tổng hợp là Al-Fe, Al-Cu với Fe-Cu. Phương thức hóa học được dùng làm phân biệt các mẫu hợp kim trên được thực hiện theo đồ vật tự là:A. Dd NaOH, dd HCl. B. Dd NH3, dd HCl.C. Dd NaOH, dd HNO3. D. Dd NH3, dd HNO3.AGợi ý giải: ko phản ứngCó khí không màu thoát raCó khí không màu bay raDd NaOHKim nhiều loại tan một phầnAl-CuĐã thừa nhận raKim loại tan
hếtdd HCl dưFe-CuAl-FeThuốc thửHóa chấtPttứ: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2↑2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2↑Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑II. BÀI TẬP:Bài 2: mang đến hai phương trình hóa học sau: sắt + CuCl2 → FeCl2 + CuCu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2Có thể rút tóm lại nào sau đây?A. Tính oxi hóa: Fe3+ > Cu2+ > Fe2+. B. Tính oxi hóa: Fe2+ > Cu2+ > Fe3+.C. Tính khử: fe > Fe2+ > Cu. D. Tính khử: Fe2+ > fe > Cu.AFe2+FeFe3+Fe2+Cu2+CuTính lão hóa tăngTính khử tăngII. BÀI TẬP:Bài 3: trong những oxit sau: FeO, Fe2O3 và Fe3O4 oxit làm sao tác

Xem thêm: Cách Cài Đặt Đèn Nhấp Nháy Cho Iphone, Nháy Sáng Đèn Led Để Cảnh Báo Trên Iphone

dụng với dung dịch HNO3 loãng giải phóng hóa học khí?A. Chỉ gồm FeO B. Chỉ tất cả Fe3O4. C. FeO với Fe3O4. D. Fe3O4 cùng Fe2O3.CPttứ: 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO↑ + 5H2O3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2OII. BÀI TẬP:Bài 4: trong số chất sau: Fe, FeSO4 cùng Fe2(SO4)3. Hóa học chỉ bao gồm tính oxi hoá và hóa học chỉ có tính khử theo lần lượt là:A. Fe2(SO4)3 với FeSO4. B. Fe cùng Fe2(SO4)3.C. Fe với FeSO4. D. Fe2(SO4)3 cùng Fe DII. BÀI TẬP:Bài 5: cho 2,32 gam Fe chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng, sau khi kết thúc phản ứng thu được 0,448 lít khí NO (ở đktc) và sót lại 0,64 gam fe dư. Khối lượng muối thu được lúc cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng là:A. 7,26gam. B. 5,40gam. C. 2,92gam. D. 10,03gam.B. 5,40gam.Gợi ý giải: fe + dd HNO3 loãng →Dd + fe dư + khí NOFe (NO3)3 Ptpứ: 1. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3+ NO + 2H2OFe (NO3)2 2. Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 Theo ptpư (1 với 2) và bảo toàn thành phần Fe:nFe (phản ứng) = nFe (trong muối Fe(NO3)2) = = 0,03 mol→ m (muối Fe(NO3)2) = 0,03 x 180 = 5,4gam. → đáp án B
2,32-0,6456⇒ để ý tính lão hóa của muối bột sắt (III). Ví như phản ứng có kim loại sắt dư thì muối bột thu được sau phản nghịch ứng chỉ có thể là muối hạt sắt (II).II. BÀI TẬP:Bài 6: đến 1,68gam Fe tính năng với một lượng dư dung dịch AgNO3 chiếm được m gam chất rắn. Cực hiếm của m là:A. 9,72 gam. B. 6,48 gam. C. 8,16 gam. D. 12,96 gam.A. 9,72 gam.Gợi ý giải: nFe = 1,68/56 = 0,03 molDo sắt tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 nên Ag+ đang oxi hóa Fe lên tới SOH cao nhất là +3 và hóa học rắn chỉ bao gồm Ag.Ptpứ: 1. Sắt + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag mc/r = mAg sinh ra = 0,09 x 108 = 9,72 gam. ⇒ câu trả lời A⇒ chăm chú tính khử của muối hạt sắt (II). Làm phản ứng chạm mặt chất oxi hóa mạnh hơn vậy thì muối sắt (II) rất có thể bị oxi hóa lên muối sắt (III).Theo ptpứ (1) và (2): nAg xuất hiện = 3 x nFe= 3 x 0,03 = 0,09 mol2. Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + AgII. BÀI TẬP:Bài 7: đến luồng khí H2 trải qua 64 gam bột Fe2O3, sau khi chấm dứt phản ứng chiếm được m gam chất rắn A tất cả Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 dư và 2,7 gam H2O (đktc). Quý giá của m là:A. 66,4 gam B. 61,6gam. C. 61,3 gam. D. 22,4 gam.B. 61,6gam.Gợi ý giải: H2 + Fe2O3 → m gam c/r A + H2O
FeFeOFe3O4Fe2O3Theo sơ đồ vật trên: nH2 bội phản ứng = nH2O tạo thành = 2,7/18 = 0,15 mol.Áp dụng định giải pháp bảo toàn trọng lượng cho sơ trang bị trên:mH2 + mFe2O3 = mA + mH2O2 x 0,15 + 64 = mA + 2,7→ mA = 61,6 gam.⇒ đáp án B ⇒ có thể áp dụng các phương pháp giải cấp tốc như bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố, bảo toàn electron vào giải những bài toán về sắt.Hoàn thành sơ trang bị phản ứng sau (ghi rõ đk nếu có):1. Fe + 2HCl → FeCl2 + H22. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl3. Fe(OH)2 FeO + H2O4. Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O5. 4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O6. 2Fe + 3Cl2 2FeCl37. FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl8. 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O9. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O10. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl311. 2FeCl3 + fe → 3FeCl212. 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3FeFeCl2FeCl3
Fe(OH)2Fe(OH)3 Fe2(SO4)3FeSO4Fe2O3FeO(1)(2)(3)(4)(5)(10) (11) (12)(6)(7) (8)(9)to, không tồn tại kkto, gồm kktototoFe + H2O
to > 570oCFeO + H2Fe3O4 + 4H2to oC3Fe + 4H2OIII. BÀI TẬP VỀ NHÀ- Làm bài bác tập: 1, 3, 4, 5, 6 trang 165 – SGK- chuẩn bị bài “Crom và hợp hóa học của crom”XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÍ THẦY CÔ!CHÀO CÁC EM CHÚC CÁC EM HỌC TỐT !


*
BÀI tập về NHÔM và hợp CHẤT của NHÔM 6 6 278
*
bài giảng powerpoint: huyết tự chọn: bài xích tập về nhôm cùng hợp chất của nhôm - Hóa 12 - cơ bạn dạng 19 3 2
*
skkn áp dụng sơ đồ tứ duy huấn luyện và đào tạo bài luyện tập về clo với hợp chất clo( chương 5-sgk 10-nc thpt) nhằm phát huy tích cực chủ động sáng chế của học tập sinh. 22 3 3
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *