Bộ 10 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 3

Câu 6.

Bạn đang xem: Bộ 10 đề thi học kì 1 môn toán lớp 3

 Hình chữ nhật có chu vi là 56cm, chiều dài là 16cm.Hỏi chiều rộng dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 

A. 28cm B. 40cm

C. 8cm D. 12cm

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

298 + 505 952 - 385

123 × 8 886 : 3

Bài 2. Tính:

a) (24 imes 3 + 128 )

b) (700 - 123 imes 5 )

c) (502 – ( 48 + 27 imes 3 )

Bài 3. Tìm (x) 

a) (42 imes 3 - x = 78)

b) (34 imes 4 + x = 215)

Bài 4. Có 6 túi đường cân nặng 30kg. Hỏi 18 túi đường như thế nặng từng nào ki-lô-gam? (giải bằng 2 cách)

Bài 5. Điền số tròn trăm vào ô trống hiểu được hình tương đương nhau bao gồm số tương đương nhau.

*


Lời giải

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Phương pháp giải :

Muốn tra cứu số tức thời sau của một trong những ta đem số đó cộng thêm một đơn vị.

Cách giải :

Số liền sau của số 567 là 568. 

Chọn C. 

Câu 2.

Phương pháp giải :

Dựa vào lí thuyết về số thoải mái và tự nhiên để tìm số chẵn lớn số 1 có cha chữ số.

Lưu ý số chẵn là số tất cả chữ số hàng đơn vị là 0; 2; 4; 6; 8.

Cách giải :

Số chẵn lớn số 1 có cha chữ số là 998.

Chọn B.

Câu 3. 

Phương pháp giải :

- search độ dài của một tấm vải bằng phương pháp lấy 24 phân chia cho 3.

- kiếm tìm độ nhiều năm của 11 tấm vải bằng cách lấy độ nhiều năm một tấm vải vóc vừa tìm được nhân với 11.

Cách giải :

Một tấm vải lâu năm số mét là :

24 : 3 = 8 (m)

11 tấm vải như vậy dài số mét là :

8 × 11 = 88 (m)

Đáp số : 88m.

Chọn C

Câu 4.

Phương pháp giải :

Biểu thức gồm phép cộng và phép phân chia thì triển khai phép phân chia trước, thực hiện phép cộng sau. 

Cách giải :

240 + 39 : 3 

= 240 + 13

= 253

Chọn D.

Câu 5.

Phương pháp giải :

Quan gần kề hình vẽ đã mang lại để tìm những góc vuông gồm trong hình vẽ.

Hoặc ta có thể dùng ê ke để khám nghiệm góc nào là góc vuông.

Xem thêm: Top 10 Viên Uống Giúp Điều Hòa Kinh Nguyệt Hiệu Quả Được Tin Dùng Nhất Hiện Nay

Cách giải : 

*

Hình vẽ sẽ cho bao gồm 5 góc vuông là:

+) Góc vuông đỉnh A; cạnh AB, AD ;

+) Góc vuông đỉnh B; cạnh BA, bảo hành ;

+) Góc vuông đỉnh D; cạnh DA, DH (hoặc rất có thể ghi là góc vuông đỉnh D, cạnh DA, DC);

+) Góc vuông đỉnh H; cạnh HB, HC ;

+) Góc vuông đỉnh H; cạnh HB, HD.

Chọn A.

Câu 6.

Phương pháp giải :

- Tính nửa chu vi = chu vi : 2.

- Tính chiều rộng = nửa chu vi – chiều dài.

Cách giải :

Nửa chu vi hình chữ nhật kia là:

56 : 2 = 28 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật kia là: 

28 – 16 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm. 

Chọn D.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. 

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết các chữ số đứng thảng hàng đặt trực tiếp cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ hoặc nhân lần lượt từ đề nghị sang trái. 

Phép phân tách ta để theo cột dọc, kế tiếp chia lần lượt từ trái thanh lịch phải. 

Cách giải :

*

Bài 2. 

Phương pháp giải :

 Biểu thức gồm phép tính nhân với phép tính cộng, trừ thì ta tính phép tính nhân trước rồi mang lại phép tính cộng, trừ.

Cách giải :

a) (24 imes 3 + 128)

( = 72 + 128)

( = 200)

b) (700 - 123 imes 5)

( = 700 - 615)

( = 85)

c) (502 – ( 48 + 27 imes 3 )

( =502 - (48 + 81))

( = 502 - 129)

(= 373)

Bài 3.

Phương pháp giải :

- Tìm giá chỉ trị của các phép tính nhân.

- hy vọng tìm số trừ ta mang số bị trừ trừ đi hiệu.

- hy vọng tìm số hạng ta rước tổng trừ đi số hạng kia.

Cách giải :

a) (42 imes 3 - x = 78)

(126 - x = 78)

(x = 126 - 78)

(x = 48)

b) (34 imes 4 + x = 215)

(136 + x = 215)

(x = 215 - 136)

(x = 79)

Bài 4.

Phương pháp giải :

 Cách 1:

- Tính khối lượng của một túi đường.

- Tính khối lượng của 18 túi đường.

Cách 2 :

- kiếm tìm 18 túi vội 6 túi từng nào lần.

- đem 30 nhân với mốc giới hạn vừa tìm được.

Cách giải :

Cách 1:

Mỗi túi mặt đường nặng số ki-lô-gam là:

(30:6 = 5) (kg)

18 túi mặt đường nặng số ki-lô-gam là:

(18 imes 5 = 90) (kg)

Đáp số: 90kg

Cách 2:

18 túi đường gấp chu kỳ 6 túi mặt đường là:

(18:6 = 3) (lần)

18 túi con đường nặng số ki-lô-gam là:

(30 imes 3 = 90) (kg)

Đáp số: 90kg

Bài 5.

Phương pháp giải :

- Số tròn trăm là những số có hàng trăm và hàng đơn vị bằng 0.

- Nhẩm tìm các số tròn trăm có tổng thông qua số đã cho, để ý hình tương đương nhau thì viết số có mức giá trị bởi nhau.