Nhập bất cứ thông tin gì về bài bác hát bạn muốn tìm. VD: Tên bài bác hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài bác hát... Hệ thống cung ứng việc tra cứu kiếm với giờ Việt không vết và tất cả dấu

Bạn đang xem: Oh la la la

La la dee da da da, la la dee da da da,g-g"da dee da da da, make me ooh la la La la dee da da da, la la dee da da da, g-g"da dee da da da, make me ooh la la I got the glamour, I got the style to lớn make them stop và stare, Need a go getta, so don"t be shy, It"s time for truth or dare. Cause you won"t leave alone, It"s an obsession, man on a mission, I"m kind of curious, but are you something, Worth my attention. If you want me for the night, even for the first kiss, money where your mouth is, so the show is on tonight, i"m looking for a co-star, can you make me ooh la la La la dee domain authority da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee da da da, make me ooh la la So theres a fire, under my skin and it aint burning out, your lượt thích a lighter, i"m oxygen, so come on và do me proud, Cause you won"t leave alone, It"s an obsession, man on a mission, I"m kind of curious, but are you something, Worth my attention. If you want me for the night, even for the first kiss, money where your mouth is, so the show is on tonight, i"m looking for a co-star, can you make me ooh la la La la dee da da da, la la dee da da da, g-g"da dee domain authority da da, make me ooh la la La la dee da da da, la la dee da da da, g-g"da dee domain authority da da, make me ooh la la...... Theres a chance, for romance, if you rise khổng lồ the occasion,But believe, I aint easy to please..... If you want me for the night, even for the first kiss, money where your mouth is, so the show is on tonight, I"m looking for a co-star, can you make me ooh la la La la dee domain authority da da, (Woah) la la dee da da da, g-g"da dee domain authority da da, (uuhh) make me ooh la la (oooh) La la dee da da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee domain authority da da, make me ooh la la

Xem thêm: Đại Chiến Siêu Anh Hùng 7 - Game Siêu Hùng Đại Chiến 6, Game Tính Điểm

la la dee domain authority da da, la la dee da da da,g-g"da dee da da da, make me ooh la la la la dee da da da, la la dee da da da, g-g"da dee da da da, make me ooh la la i got the glamour, i got the style khổng lồ make them stop and stare, need a go getta, so don"t be shy, it"s time for truth or dare. Cause you won"t leave alone, it"s an obsession, man on a mission, i"m kind of curious, but are you something, worth my attention. If you want me for the night, even for the first kiss, money where your mouth is, so the show is on tonight, i"m looking for a co-star, can you make me ooh la la la la dee domain authority da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee domain authority da da, make me ooh la la so theres a fire, under my skin & it aint burning out, your like a lighter, i"m oxygen, so come on và do me proud, cause you won"t leave alone, it"s an obsession, man on a mission, i"m kind of curious, but are you something, worth my attention. If you want me for the night, even for the first kiss, money where your mouth is, so the show is on tonight, i"m looking for a co-star, can you make me ooh la la la la dee domain authority da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee domain authority da da, make me ooh la la la la dee domain authority da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee domain authority da da, make me ooh la la......
theres a chance, for romance, if you rise to lớn the occasion,but believe, i aint easy khổng lồ please..... If you want me for the night, even for the first kiss, money where your mouth is, so the show is on tonight, i"m looking for a co-star, can you make me ooh la la la la dee domain authority da da, (woah) la la dee da da da, g-g"da dee da da da, (uuhh) make me ooh la la (oooh) la la dee da da da, la la dee domain authority da da, g-g"da dee domain authority da da, make me ooh la la
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *